3M Webinar: Kwartsstof en de gevaren van lassen in de bouw

88

Tijdens dit webinar bespreken industrie-experts van 3M enkele gevaren, best practices en aanbevolen PBM-oplossingen aangaande het gevaar van respirabel kristallijn vrij silica en lasrook.

Bij het verwerken van onder andere cement, het  bewerken van beton of het slijpen van vloerplaten op een bouwplaats ontstaat kwartsstof. Bij laswerkzaamheden kunnen lasrook en mogelijk  gassen of dampen vrijkomen. Beiden kunnen verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Volgens de wet op de gezondheid en veiligheid op het werk, moeten dit soort gevaren direct bij de bron worden beperkt of geëlimineerd, vooraleer persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gekozen.

Gratis 3M webinar: Kwartsstof (siliciumdioxide) en de gevaren van lassen in de bouw
Datum: woensdag 23 november 2022
Tijd: 14.00-15.00 uur
Aanmelden: https://engage.3m.com/nl_webinar_silicia_welding

Bij 3M zien we deze risico’s als een grote uitdaging voor de bouwsector. Tijdens dit webinar, bespreken industrie-experts van 3M enkele gevaren, best practices en aanbevolen PBM-oplossingen aangaande de gevaren van mogelijke blootstelling aan respirabel kristallijn vrij silica en lasrook op een bouwplaats, die ernstige en onomkeerbare gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben.

In Europa worden meer dan 5 miljoen werknemers potentieel blootgesteld aan respirabel kristallijn silicastof (RCS) en zijn meer dan 4 miljoen mensen rechtstreeks werkzaam in de bouwsector. Elk jaar worden in de Europese Unie 8000 nieuwe ziektegevallen in verband gebracht met RCS.*

*Zie: OSH WIKI, Respirable Crystalline Silica. https://oshwiki.eu/wiki/Respirable_Crystalline_Silica

KORTE SAMENVATTING

Webinar: Kwartsstof (siliciumdioxide) en de gevaren van lassen in de bouw

Kwartsstof ontstaat in de bouw bij de verwerking van diverse bouwmaterialen, waaronder beton, cement, mortel, tegels, bakstenen en graniet. Bij laswerkzaamheden ontstaat lasrook, een mengsel van fijne deeltjes en mogelijk verschillende gassen. In dit webinar richten we ons dan ook vooral op respirabel kristallijn vrij silica en lasrook.

Gratis 3M webinar: Kwartsstof (siliciumdioxide) en de gevaren van lassen in de bouw
Datum: woensdag 23 november 2022
Tijd: 14.00-15.00 uur
Aanmelden: https://engage.3m.com/nl_webinar_silicia_welding