4 tips tegen overbelading

549
Heftruck trailer pallet magazijn

Overbelading voor grote voertuigen
Overbelading is een groot probleem in Nederland en kost jaarlijks tientallen miljoenen. Over het maximale gewicht van een voertuig van minimaal 50 ton heengaan geeft schade aan onder andere bruggen en viaducten daarnaast verhoogt het de kans op een klapband door een verhoogde bandenspanning. Uiteindelijk ontstaan hierdoor veel files, omdat het wegdek gerepareerd moet worden. Anders zou er namelijk een gevaarlijke situatie ontstaan. Eigenlijk gebeurt dit al bij een overbelaad voertuig, omdat deze een langere remgweg heeft. Er zijn dus genoeg redenen waarom overbelading voorkomen moet worden.

Wat is overbelading?
Onder overbelading worden twee dingen verstaan. Ten eerste als het totale gewicht van het voertuig te hoog is. Dit gewicht verschilt per soort voertuig. In Nederland mag deze massa voor vrachtwagens niet meer dan 50 ton bedragen en voor rijdende werkvoertuigen niet meer dan 60 ton. Ten tweede wordt er over overbelading gesproken als de druk op één of meer assen te hoog is. Ieder voertuig heeft ook zijn maximum aslast, die per as verschilt.

Hoe wordt het gemeten?
Aan de buitenkant van een vrachtwagen is vaak niet te zien of deze overbeladen is. Daarom zijn er in Nederland momenteel zeven WIM-VID systemen op snelwegen rond de randstad. WIM-VID staat voor Weight In Motion – Verkeers Informatie Dienst. De naam zegt het eigenlijk al, maar het is een weegsysteem waarmee overbeladen vrachtwagens opgespoord kunnen worden. Door middel van weeglussen in de snelweg meet het systeem de asdruk van een voertuig. Als de asdruk te hoog is, wordt er een foto van het voertuig gemaakt en kan de politie de auto van de weg halen door middel van het kenteken. Als het voertuig van de weg is gehaald wordt deze opnieuw gewogen.

Boetes bij overschrijden overbelasting
Hoe zwaar een vrachtwagen mag zijn vind je in het Voertuigreglement. Hoe hoog de boete zal zijn voor het overschrijden van de overbelasting valt onder de Wet Goederenvervoer. Dit maakt het tot een economisch delict. Er wordt een proces verbaal opgemaakt als:

  • De maximum massa met 5% of meer te hoog is. Bij 10% of meer moet de lading ook worden overgeladen.
  • De aslast meer dan 10% is overschreden. Bij 20% of meer moet de lading ook worden overgeladen.
  • De koppelingsdruk 10% of meer te hoog is.

De gegevens van de koppelingsdruk staan in het kentekenregister van de oplegger. De boetes liggen gemiddeld tussen de €360 en €3600, afhankelijk van de overbelasting.

Tips om overbelading te voorkomen
Overbelading komt nog altijd veel voor bij zowel vervoerders als verladers en dit wil je natuurlijk proberen te voorkomen. Hier kunnen de volgende tips bij helpen.

Tip 1: Voorkom overschrijden maximale gewicht
Zorg dat je het maximale gewicht niet overschrijdt door gebruik te maken van een palletweegschaal. Dit is een weegschaal voor het afwegen van een pallet of kist. Je rijdt  gemakkelijk met een heftruck of pompwagen de weegschaal op. Zo hoef je niet in te schatten hoeveel de inhoud van je vrachtwagen weegt en verlaag je dus het risico op boetes.

Tip 2: Houdt rekening met maximale asdruk
Zoals eerder gezegd is het niet alleen belangrijk om rekening te houden met het maximale totaalgewicht, maar ook met de maximale asdruk. De asdruk of aslast is een deel van het gewicht dat via de wielen van één as op de grond wordt overgebracht. Onder één as verstaan we alle wielen die naast elkaar zijn bevestigd. De maximaal toegestane asdruk staat in je kentekenbewijs.

Tip 3: Apparatuur in de vrachtwagen waarmee gecontroleerd wordt
Het is handig om apparatuur in de vrachtwagen te hebben waarmee je bij het laden en lossen kunt controleren of de maximale aslast niet overschreden wordt. Een draadloos aslastmeetsysteem is hier zeer geschikt voor, omdat je hiermee elke as afzonderlijk nauwkeurig kunt wegen. Verlaag het risico op hoogoplopende boetes!

Tip 4: Zorg dat er bij het lossen geen overbelading ontstaat
Er is bijna altijd een verschil in gewicht per as. Dit komt omdat je je vrachtwagen bijna nooit helemaal symmetrisch kan inladen qua gewicht. Als je verschillende afleveradressen hebt moet je er wel rekening mee houden dat het gewicht per as gaat veranderen iedere keer als je inhoud gaat uitladen. Probeer het gewicht iedere keer bij het uitladen zoveel mogelijk te verdelen. Zorg dat dit niet over de maximale asdruk heen gaat en voorkom hoogoplopende boetes!