7 praktische tips voor het voorkomen van constructiefouten in bouwprojecten

291

Bouwbedrijven krijgen allemaal te maken met constructiefouten in bouwprojecten. Dat is heel vervelend; niet alleen voor de reputatie van het bouwbedrijf en de relatie met de klant, maar ook omdat het afhandelen van klachten veel tijd kost, erg frustrerend is en zeker ook erg kostbaar kan worden als het op procederen aankomt. PlanRadar geeft u 7 tips, die u kunnen helpen om het aantal constructiefouten te verminderen en gebreken snel op te lossen.

Elk probleem met het ontwerp, de kwaliteit van de bouwmaterialen of de afwerking is in feite een constructiefout. De consequenties van dergelijke fouten variëren enorm. Van kleine esthetische problemen tot zelfs gevaarlijke structurele problemen die risico’s opleveren voor de gebruikers van een gebouw. De eigenaar kan een defect, dat na de oplevering ontdekt is, gedurende een bepaalde periode door de aannemer laten oplossen.

Er zijn zichtbare problemen, die al tijdens de bouw- of afrondingsfase opgelost kunnen worden, maar er zijn ook verborgen gebreken, die niet zichtbaar zijn en daarom soms pas maanden of jaren later ontdekt worden. Denk bijvoorbeeld aan een problemen met de fundering.

Veel voorkomende constructiefouten in gebouwen zijn:

 • slecht geplaatste kozijnen
 • problemen met het dak: lekkages en slecht gelegde dakpannen
 • scheuren in het pleisterwerk
 • scheuren in het beton
 • balkons die niet correct bevestigd zijn
 • slecht loodgieterswerk

Vanuit wettelijk perspectief kan gebrekenbeheer heel complex zijn, want het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor een defect en dus de herstelkosten moet betalen. De partijen kunnen verwikkeld raken in dure procedures. Daarom is het beter om gebreken te voorkomen.

7 tips om constructiefouten te voorkomen:

1.Zorg ervoor dat iedereen over de recentste bouwtekeningen beschikt
Een veelvoorkomende oorzaak van constructiefouten is dat onderaannemers werken met verouderde bouwtekeningen. Deze oude tekeningen kunnen ontwerpfouten bevatten die in latere tekeningen gecorrigeerd zijn. Door te zorgen dat iedereen de juiste en meest recente bouwtekeningen heeft, minimaliseer je dergelijke problemen.

2.Kies voor de juiste materialen
Koop en gebruik slechts materialen die gespecificeerd zijn in het bouwplan. Het kan verleidelijk zijn om een goedkoper alternatief te kiezen, maar die keuze kan je achtervolgen als ze later de oorzaak van het defect blijkt te zijn.

3.Volg de instructies van de fabrikant
Het is belangrijk dat alle onderaannemers de gebruiks- en montage-instructies van de bouwmaterialen volgen; zeker als ze nog niet bekend zijn met het materiaal. Als er twijfels bestaan over het gebruik, is het beter om duidelijkheid te vragen aan de architect of de hoofdaannemer.

4.Stimuleer een bedrijfscultuur met open communicatie
Het afhandelen van gebreken is veel efficiënter als er ter plekke goed met de eigenaar en architect gecommuniceerd wordt. Alle onderaannemers moeten weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen over het bouwplan. Ze moeten de eindverantwoordelijke snel en makkelijk kunnen bereiken. Tegelijkertijd moet de manager op locatie contact houden met de architect om onduidelijkheden tijdens de bouw direct te verhelpen.

5.Voer dagelijkse of wekelijkse inspecties uit
De locatiemanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit die geleverd wordt. Vanaf de start van het project moet het geleverde werk gemonitord en regelmatig gecontroleerd worden. Zo kunnen eventuele problemen snel opgelost worden en worden latere herstelwerkzaamheden voorkomen.

6.Documenteer alle beslissingen
Als men aanpassingen aan het bouwproject gemaakt worden, die niet in het bouwmodel beschreven zijn, is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen wie die beslissing heeft genomen en waarom. Door alle stappen te documenteren is het voor de aannemer of onderaannemer veel makkelijker om op een later moment beslissingen en denkstappen uit te leggen.

7.Voer een grondige check uit als je kiest voor een onderaannemer
Wanneer je onderaannemers inhuurt voor een project is het belangrijk om een grondige evaluatie en achtergrondcheck van het bedrijf uit te voeren. Dat is extra belangrijk als je nog niet eerder met de gekozen aannemer samengewerkt hebt. Ook is het goed om referenties te verzamelen en inzicht te krijgen in interne kwaliteitsprocedures. Tot slot moet je nagaan of ze over de juiste licenties en certificaten beschikken.

Tools voor gebrekenbeheer
Eén van de grootste uitdagingen van gebrekenbeheer is dat het van oudsher een handmatig en tijdsintensief proces is. Dat verandert gelukkig dankzij digitale tools die het proces versnellen. PlanRadar heeft bijvoorbeeld een mobiele app ontwikkeld waarmee alle betrokkenen toegang hebben tot een platform, dat inzicht biedt in de meest actuele bouwmodellen, waarmee ze tickets voor het herstel van gebreken kunnen toewijzen, bewijsmateriaal kunnen verzamelen, onderling goed kunnen communiceren en beslissingen kunnen documenteren.

Via de app hebben alle stakeholders en onderaannemers toegang tot:

 • Een gebrekenbeheerlijst
 • Bouwinspectietools voor kwaliteitsborging
 • Checklists voor de afwerking
 • Efficiënte communicatietools
 • De mogelijkheid om de meest recente bouwmodellen op de smartphone te bekijken
 • Een manier om beslissingen te documenteren
 • Lijsten om te checken wie wat heeft gedaan en waarom

Het verminderen van constructiefouten in bouwprojecten bespaart bouwbedrijven vele duizenden euro’s, ontelbare uren werk en onnodige vertraging.

Voor meer informatie: www.planradar.com