Aedes (de branchevereniging voor woningcorporaties) en NCB (het Netwerk Conceptueel Bouwen) lanceren het Ontwikkelparcours van het programma de Bouwstroom. Dit programma moet conceptueel bouwen stimuleren bij woningbouwcorporaties, wat voor meer betaalbare huurwoningen moet zorgen. Aedes en NCB sluiten hiervoor een overeenkomst met Brickton, opleider in- en van- de bouwsector, dat het opleidingsprogramma mag verzorgen.

Het uitgangspunt van het programma Bouwstroom is dat er een andere manier van werken nodig is. Het gaat om een verandering van traditioneel opdrachtgeverschap naar conceptueel bouwen. Bij conceptueel bouwen maakt het inkopen van nieuwbouwprojecten plaats voor het inkopen van bestaande woningconcepten en komt er een focus op gezamenlijk inkopen te liggen. Dit reduceert kosten en zorgt voor meer betaalbare huurwoningen.

Lajos Walbeek, oprichter en directeur van Brickton: “We zijn er trots op om met het Bouwstroom-programma bij te dragen aan de ontwikkeling van professionals in de corporatiesector. Onze missie is om professionals in de bouw vooruit te brengen volgens ons Looped Learning principe, waarbij continue ontwikkeling centraal staat. Doordat medewerkers zich blijvend versterken met nieuwe kennis, blijft de bouwketen zich ontwikkelen. Deze samenwerking stelt ons nog beter in staat om die missie te realiseren.”

Doorontwikkeling en opleiding van professionals
“De uitdagingen in onze sector vragen om vernieuwing, versnelling, verbetering, innovatie, het verlagen van kosten en het borgen van continuïteit. Conceptueel bouwen is daarvoor de oplossing. Dit opleidingsprogramma draagt bij aan een belangrijke cultuurverandering bij woningcorporaties en de gehele sector: van traditioneel naar conceptueel inkopen en bouwen. We zijn blij dat we samen met Aedes en Brickton deze verandering kunnen realiseren”, aldus Ilona Gerritse, verantwoordelijk voor marketing en communicatie NCB.

“Met dit programma willen we nieuwbouw verbeteren, innovatie op gang brengen, versnellen en kosten besparen.”, aldus Gaby van der Peijl, Adviseur inkoop samenwerking bij Aedes. “Bovenal willen we ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen voor huurders beschikbaar zijn. De komende jaren moeten er minstens 75.000 woningen per jaar worden gebouwd, om aan de grote vraag te voldoen. De eerste trainingen van Het Ontwikkelparcours de Bouwstroom zullen in november starten, zodat onze leden met de juiste kennis kunnen bijdragen aan de verandering in de sector. Opleidingspartner Brickton helpt ons hier invulling aan te geven.”

Vier leermodules voor conceptueel bouwen en -inkopen
Aedes en NCB lanceren samen met Brickton een ontwikkelprogramma waarin vier leerstromen van conceptueel bouwen en inkopen samenkomen. Dat zijn:

  • Het fundament conceptueel bouwen. Hierin worden corporatie-medewerkers gestimuleerd en geïnspireerd om conceptueel te bouwen;
  • Parcours voor gevorderden. Dit programma biedt ruimte aan individuele opleidingsbehoeften rondom conceptueel bouwen.
  • Expert parcours voor verandering. Hierin worden ambassadeurs van de verandering getraind, wat de interne cultuurverandering versnelt.
  • Expert modules. Dit programma laat corporatiemedewerkers zich verdiepen in aspecten van conceptueel bouwen.

Over Brickton
Brickton gelooft in een leven lang leren, door voortdurend loops te maken: van learning via earningnaar returning. Je leert, je verdient en als mentor geef je terug. Hierna is een professional toe aan een volgende stap, ofwel: de volgende loop. Brickton is opgericht door Lajos Walbeek. Walbeek was eerder HR-directeur bij onder meer Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Noordwest en BAM Bouw en Vastgoed. Zie voor meer info: www.brickton.nl.

Over Aedes
Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 289 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Over NCB
Het NCB is een kennisnetwerk dat partijen werkzaam in de bouwketen bijeenbrengt: vragers, aanbieders en leveranciers. Het NCB gelooft dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen (bouwconcepten) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd en (organisatie en stichtings) kosten. Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar nodig. Het NCB wil de transitie van de ontwikkel- en bouwsector van traditioneel naar conceptueel werken stimuleren, en verbeteren binnen zowel het transactieproces als het aanbod van concepten. Dit doet het NCB vanuit een faciliterende en verbindende rol richting haar leden.