Door de salderingsregeling kunnen eigenaren van zonnepanelen overtollige energie terug leveren aan het net, waardoor ze geld kunnen verdienen. Deze regeling wordt in 2025 op de schop genomen: het te salderen percentage neemt af en loopt uiteindelijk terug naar nul. Wat betekent dit voor eigenaren van zonnepanelen? En waar houd je rekening mee als je een nieuw zonnesysteem wilt aanschaffen? Daar zoomen we in dit artikel op in.

Aanpassing van salderingsregeling
De salderingsregeling werd in 2004 als tijdelijke maatregel ingevoerd met als doel om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren. Tegenwoordig zijn er echter al veel mensen met een zonnesysteem, en zijn daarnaast de kosten voor zonnepanelen flink afgenomen. Dit heeft het kabinet doen besluiten om de regeling stapsgewijs af te bouwen. Tot en met 2024 profiteer je nog van 100% saldering. Vanaf 2025 zakt dat naar 64% en vanaf 2027 naar 55%. Dan loopt dat percentage met 9% per jaar terug, om eind 2030 van 28% naar 0% te springen. Vanaf 2031 kun je dus geen stroom meer terug leveren aan het net.

Overige stroom opslaan in thuisbatterij
Eerder was het de bedoeling om de salderingsregeling al vanaf 2023 af te bouwen, maar dat is gelukkig verlengd. Dat is dus goed nieuws voor iedereen die al een zonnesysteem heeft. Je kunt nog enkele jaren de volle mep vangen, maar daarna wordt het steeds minder. Wat kun je doen met die overtollige stroom? Een thuisbatterij wordt waarschijnlijk de toekomst. Hiermee kun je zelf thuis energie opslaan en op piekmomenten verbruiken. Momenteel zijn thuisbatterijen nog redelijk duur, maar naar verwachting worden ze steeds toegankelijker en beter. Tegen de tijd dat de salderingsregeling op zijn einde loopt is de kans groot dat een thuisbatterij rendabel wordt.

Zonnesysteem op basis van verwachte verbruik
Wie een nieuw zonnesysteem wil aanschaffen, die doet er goed aan om het aantal panelen zo goed mogelijk af te stemmen op het verwachte verbruik. Bovendien, hoe eerder je aanschaft, hoe langer je nog kunt profiteren van de salderingsregeling. Op dit moment ligt de terugverdientijd van zonnepanelen op zes tot acht jaar. Naar verwachting loopt dit tot 2030 op tot negen jaar. Al is het wel lastig om hier concrete uitspraken over te doen, want de terugverdientijd is mede afhankelijk van de prijzen van zonnepanelen en de energieprijzen. Die eerste gaan naar verwachting dalen, die tweede stijgen, waardoor de terugverdientijd toch korter zou kunnen worden ondanks de afbouwende salderingsregeling.

Interessante regelingen en subsidies
Hoewel de salderingsregeling gaat verdwijnen, wil dat zeker niet zeggen dat het nemen van dergelijke duurzame maatregelen niet meer gestimuleerd wordt. Zo wordt de btw op zonnepanelen vanaf 2023 compleet afgeschaft en kun je als je ze in 2022 aanschaft in de meeste gevallen de btw terugvragen via de Belastingdienst. Daarnaast stellen gemeenten ook nog lokale subsidies beschikbaar. Die financiële regelingen verschillen per woonplaats en van moment tot moment, dus check zeker even of jij voor subsidie zonnepanelen in aanmerking komt. Mocht je de zonnepanelen toch niet kunnen bekostigen op dit moment? Dan zou je nog een groene lening kunnen overwegen. Dat komt vaak met rente onder de streep voordeliger uit, dan wanneer je bij het reguliere energienet de volle mep blijft betalen.