BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 17 miljoen, handhaaft verwachting gehele jaar

2131
  • Opbrengsten toegenomen met 11% door stijging van 20% in Bouw en Vastgoed
  • Bouw en Vastgoed: sterk kwartaal, gesteund door hoge Nederlandse woningverkopen
  • Infra: resultaat teruggehouden door Nederland en België
  • Pps: solide prestatie, maar geringere bijdrage door ontbreken van overdracht projecten
  • Handelswerkkapitaal-efficiency verbeterd, gedreven door sterk eerste kwartaal
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)

Kerncijfers

Eerste
kwartaal
2019

Eerste
kwartaal
2018**
Boekjaar
2018
Opbrengsten 1.590 1.430 7.208
Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen 16,8 23,7 153,2
Orderportefeuille (ultimo) 12.800 12.100 12.700
Handelswerkkapitaal-efficiency -9,0% -10,6% -8,8%

Eerste kwartaal 2019 gebaseerd op IFRS 16. De toepassing van IFRS 16 heeft geen materieel effect op bovengenoemde kerncijfers.
* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate.
** Herzien voor toepassing van IFRS 15.

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:

‘De omstandigheden in de meeste van onze markten ontwikkelden zich in het eerste kwartaal van 2019 overeenkomstig onze verwachtingen. Het resultaat weerspiegelde de trage start van het jaar bij Infra en het ontbreken van desinvesteringen van pps-projecten, waartegenover sterke resultaten bij Bouw en Vastgoed in Nederland stonden. Bij het OpenIJ-project zeesluis IJmuiden was sprake van € 3,8 miljoen extra kosten voor BAM. De voorbereidingen voor het afzinken van het tweede caisson in de tweede helft van het jaar liggen op koers.

We bleven gefocust op de balans tussen risico en beloning in onze projectenportefeuille en de kwaliteit van onze orderportefeuille is verder verbeterd. Inmiddels zagen wij de positieve effecten van ons hernieuwde handelswerkkapitaal-programma en onze financiële positie blijft solide. Nu het nieuwe Executive Committee operationeel is, versnellen wij de uitvoering van onze strategie en verbeteren wij de discipline en zorgvuldigheid ten aanzien van onze activiteiten. Met betrekking tot Brexit blijft BAM de ontwikkelingen nauwgezet monitoren.

Wij herhalen ons vooruitzicht voor het gehele jaar 2019, dat wij uitgaan van bedrijfsopbrengsten van ongeveer € 7 miljard en streven naar een verdere verbetering van de marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen binnen de strategische bandbreedte van 2 tot 4 procent.’

Kernpunten

De sector Bouw en Vastgoed kende een sterke bijdrage. De Nederlandse woningverkopen stegen tot 951 (eerste kwartaal 2018: 528), vooral als gevolg van verkoop aan institutionele investeerders. BAM verwacht een gematigde toename van het aantal woningverkopen voor geheel 2019. Stappen zijn gezet om de prestatie in België te verbeteren. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland presteren goed. Het door het seizoenspatroon beïnvloede lage resultaat van de sector Infra bleef achter door Nederland, inbegrepen de extra kosten bij zeesluis IJmuiden, en België. Bij BAM International verbeterde de projectenpijplijn. Het Verenigd Koninkrijk kende een robuust kwartaal.

In de sector Pps presteerde de portefeuille goed, zonder dat er projecten werden overgedragen aan de joint venture met PPGM. In april werd het Pulse-consortium, waarvan BAM deel uitmaakt, door de Cross River Rail Delivery Authority geselecteerd om voorkeursaanbieder te worden voor het Cross River Rail- metroproject in Brisbane, Australië.

De handelswerkkapitaal-efficiency ratio verbeterde tot -9,0% (ultimo 2018: -8,8%). Het optimaliseren van het werkkapitaal is topprioriteit en heeft momentum. Het bankensyndicaat heeft – zoals verwacht – de financiering van het project zeesluis IJmuiden in maart hervat.

Wijziging boekhoudkundige richtlijnen

BAM heeft met ingang van 1 januari 2019 IFRS 16 (Leaseovereenkomsten) toegepast. De aanpassing heeft geen materieel effect op de kerncijfers in het eerste kwartaal 2019. BAM zal het effect van de toepassing van IFRS 16 rapporteren in de balans voor het eerste halfjaar van 2019.

Live audiowebcast

Op 9 mei 2019 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze kan worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com).

Over Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep nv is een bouwconcern met tien werkmaatschappijen, actief in Bouw en Vastgoed, Infra en Publiek-private samenwerking. BAM neemt in vijf Europese thuismarkten een leidende positie in: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Daarnaast realiseert de Groep projecten in Denemarken, Luxemburg en Zwitserland. BAM International opereert wereldwijd in uiteenlopende nichemarkten. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke pijlers van BAM’s oplossingen op het gebied van ontwerp, bouw en facility management. De Groep streeft ernaar marktleider te worden bij de toepassing van digitale technologie, om opdrachtgevers de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard te kunnen verzekeren. BAM’s jaaromzet bedraagt circa € 7 miljard, de Groep telt ruim 20.000 medewerkers en het aandeel is genoteerd aan Euronext Amsterdam. www.bam.com

Volgende gebeurtenis

22 augustus 2019: bekendmaking resultaten eerste halfjaar 2019.

Nadere informatie
– Analisten: Michel Aupers, (030) 659 87 07, michel.aupers@bam.com;
– Pers: Niels van Dongen, niels.van.dongen@bam.com, of Arno Pronk, arno.pronk@bam.com, (030) 659 86 23.