Steeds vaker pakken Nederlandse doe-het-zelvers klussen in huis op. Gaat het echter om een grondige verbouwing van een woning, dan kiest men voor de hulp van een aannemer. Niet alleen om de bouwwerkzaamheden sneller af te kunnen ronden; ook omdat dit vaak veel meer vergt dan hetgeen een doe-het-zelver in de bouw kan. Voordat aan een verbouwing of aanbouw gedacht kan worden, is het zaak na te denken over de financiering ervan. Hulp van een hypotheekadviseur kan hierbij wenselijk zijn, daar verbouwingen in sommige gevallen gefinancierd kunnen worden middels een verhoging van de lopende hypotheek. In dit artikel zetten we de opties op een rijtje. 

Verbouwing meefinancieren in een hypotheek 
Kies je voor een verbouwing van een woning waarvan je binnenkort de sleutels hoopt te krijgen? In dat geval kunnen de beste hypotheekadviseurs deze extra kosten al bij de hypotheekaanvraag voor je nieuwe woning meenemen. Er dient hierbij een taxatierapport te worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd wat de waarde van de woning zal zijn na uitvoering van de verbouwing. Op basis hiervan bepaalt de hypotheekadviseur wat er geleend kan worden voor de woning. Het is afhankelijk van je financiële situatie of je het volledige bedrag kunt lenen, of de verbouwing gedeeltelijk zelf moet bekostigen. 

Afsluiten van een tweede hypotheek voor een verbouwing 
Wanneer men een bestaande woning verbouwt, is het meenemen van de kosten in de oorspronkelijke hypotheek niet mogelijk. In dit geval wordt gekozen voor het afsluiten van een tweede hypotheek, vaak bij dezelfde hypotheekverstrekker als waar de huidige hypotheek wordt afgelost. Ook nu wordt gekeken naar de waarde van de woning na uitvoering van de verbouwing. Er kan niet meer geleend worden dan hetgeen de woning op dat moment waard is, hierbij rekening houdend met de lopende hypotheek. 

Doorlopend krediet bij verbouwingen 
Een derde optie is het afsluiten van een doorlopend krediet. Bij een doorlopend krediet wordt een bandbreedte vastgesteld, waarbinnen een consument maandelijks geld op kan nemen en af kan lossen. Het voordeel van een doorlopend krediet is dat er slechts rente betaald wordt over hetgeen men opgenomen heeft. De looptijd van een doorlopend krediet is korter dan die van een hypotheek. Het is afhankelijk van de omvang van de bouwwerkzaamheden, of een doorlopend krediet een slimme keuze is. Houd bijvoorbeeld rekening met het nadeel, dat geen gebruik kan worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek. Iets wat wel kan bij het meefinancieren van de verbouwing in een hypotheek.