Beperk leegstandsdagen met asbestsaneerder Man&Mach

70

Woningcorporaties zijn bezig met de kwaliteit van de woningen, appartementencomplexen en (bedrijfs-)panden door bijvoorbeeld te isoleren, het energiezuinig maken of het opknappen van mutatiewoningen. Bedrijfsleider bij Man&Mach, Henk Doorten: ‘Door asbest te laten verwijderen, zorgen corporaties voor een gezondere en veiligere woonomgeving voor hun huurders.’ Man&Mach regelt de inventarisatie van asbest, verwijdert het en herstelt de schade. 

Doorten: ‘Door onze kennis en ervaring doen wij de asbestsanering binnen de afgesproken termijn. Hierdoor kunnen de ruimtes snel opnieuw verhuurd worden en kan de nieuwe huurder in een korte tijd zijn intrede doen. Naast het deskundig verwijderen van asbest weten we dat snel schakelen belangrijk is en een goede communicatie onmisbaar.’

Beperken leegstanddagen bij mutatie
‘Als iemand verhuist dan is dat voor een corporatie een goed moment om  het verwijderen van asbest uit te laten voeren. We hebben ook een timmerman in dienst voor herstelwerkzaamheden na de asbestverwijdering. Onze vakmensen weten precies wat er moet gebeuren, verliezen daarmee geen tijd en de corporaties hoeven geen extra partij te regelen die de herstelwerkzaamheden uitvoert. Ons gehele proces is erop ingericht om leegstanddagen en overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. We reserveren tijd voor een sanering dus kunnen we snel schakelen bij mutatiewerk.’  

‘We zijn een betrouwbare partner die graag meedenkt in het gehele proces.’

Gebouwen van voor 1993
Bij grootschalige renovaties en verduurzaming van complexen kiezen corporaties er steeds vaker voor om al het asbest in daken, wanden en vloeren te laten verwijderen. ‘In elk gebouw van voor 1993 kan asbest voorkomen. Bij panden van voor dit jaar is onderzoek verplicht voorafgaand aan een verbouwing, sloop of renovatie. Niet alles hoeft altijd verwijderd te worden. Een mantelbuis van asbest om een gasleiding in een kruipruimte heeft een laag risico als het gaat om kans op beschadigen van het asbest of dat het in de weg zit bij andere werkzaamheden. Vaak kiest men ervoor dit te saneren bij sloop.’

Ervaring met werken in bouwteam
Na het saneren schakelt Man&Mach een laboratorium in dat de woning of het complex, na visuele inspectie of een vrijgavemeting, vrij mag geven. Behalve voor corporaties werkt het bedrijf voor aannemers, vastgoedbeheerders, particulieren, bedrijven en overheid. Man&Mach is gecertificeerd en licentiehouder van MiniContainment, Batteryspray en Fibercover innovatieve methoden om met zo min mogelijk overlast voor bewoners snel asbest te saneren. ‘Daarnaast hebben we veel ervaring in het werken in bouwteams als het gaat om de grotere projecten. We zijn een betrouwbare partner die graag meedenkt in het gehele proces.’

Tekst: Sara Terburg

Tips!
Tips voor woningcorporaties
Betrek asbestsaneerder in vroeg stadium bij het plannen van groot onderhoud, hiermee voorkom je vertraging tijdens de uitvoering.
Informeer bewoners tijdig, dat zorgt voor begrip. Deze communicatie kan Man&Mach ook verzorgen

Man&Mach
Het Helmhout 21, 9206AZ Drachten
info@manenmach.nl | 0512 544 445