Betonstaal.nl: Hoeveel vlechtdraad nodig?

4263

Regelmatig krijgen we bij Betonstaal.nl de vraag hoeveel rollen vlechtdraad er nodig zijn bij de bestelling die geplaatst wordt. Om te helpen tot een juiste inschatting van de hoeveelheid vlechtdraad te komen, besteden we in dit artikel aandacht aan het vlechten van betonstaal en we geven je een praktische richtlijn voor het berekenen van de hoeveelheid vlechtdraad.

Waarom vlechten?
Bij het plaatsen van de wapening is het belangrijk dat het betonstaal op de juiste plaats blijft liggen wanneer er overheen gelopen wordt en tijdens het storten van het beton. Om hier voor te zorgen, worden ter hoogte van kruisingen en overlappingen van de staven bindingen aangebracht met vlechtdraad. Tevens wordt door het vlechten voorkomen dat de stekken van bouwstaalmatten in de dekking terecht zullen komen en hier roest gaat vormen. Door voldoende verbindingen te maken met vlechtdraad, wordt voldoende stijfheid van de wapeningsconstructie gerealiseerd. Verder geldt in het algemeen:

 • hoe groter de belasting op de wapening, hoe meer bindingen nodig,
 • hoe groter de diameter van het betonstaal, hoe minder bindingen nodig.

Soorten bindingen
Er bestaan verschillende vlechtverbindingen.  De kruisverbinding, broekbinding en de dubbele binding worden vooral gebruikt. De kruisverbinding is het snelst te maken en wordt het meest toegepast. De broekbinding wordt toegepast bij het verbinden van een rechte en een gebogen staaf die elkaar kruisen. Als een situatie echter om een sterkere verbinding vraagt, wordt dubbele binding of één van de drie technieken met een dubbele draad gemaakt.

De uiteindelijke sterkte van alle drie de bindingen komt tot stand door de draad goed strak aan te trekken en twee tot drie keer rond te draaien voordat de draad afgeknipt wordt. Zorg ervoor dat het afgeknipte draad niet uitsteekt om verwondingen te voorkomen én zodat de draad niet uit het beton zal steken.

Praktische richtlijn
Om een inschatting te kunnen maken hoeveel vlechtdraad er verbruikt zal worden tijdens een project, hebben we wat vuistregels opgesteld om het aantal bindingen te kunnen berekenen. Deze vuistregels zijn door ervaring in de praktijk opgesteld en zijn dus geen bindende adviezen. In de tabel hieronder is te zien hoeveel bindingen er ongeveer per product gemaakt zullen worden. Ga voor een kruisbinding met enkele draad uit van een draadlengte van 12 cm. Door nu het aantal bindingen met 12 cm. te vermenigvuldigen, kun je dus uitrekenen hoeveel vlechtdraad je nodig zult hebben.

Omdat bouwstaalmatten zonder stekken minder geschikt zijn om te verwerken in vloeren, zijn deze niet opgenomen in de onderstaande tabel. Bij bouwstaalmatten met stek, dient bij een enkel net elke stek aan het uiteinde van een binding te worden voorzien. Bij het leggen van de vloer met een dubbel net, moet bij de buitenste wapeningsstaaf (1e laag) elk stek aan het uiteinde een binding krijgen en de stekken in de 2e laag ongeveer om de 450 mm. Omdat bij een dubbel net dus niet elke stek een binding krijgt, is voor het berekenen van het aantal bindingen het aantal stekken van een bouwstaalmat vermenigvuldigd met 0,9. Bij deze wijze van berekenen komt het aantal bindingen wellicht iets hoger uit dan in de praktijk (het kan zijn dat aan de lange zijde de bindingen om de 450 mm. worden gemaakt), maar zo heb je nooit te weinig binddraad!

Wapeningskorven, die in elkaar gelast worden geleverd, worden met elkaar verbonden door middel van koppelstaven.

Praktische richtlijn aantal bindingen
Product Aantal bindingen
Staven
Hoofdwapening zie richtlijn onder over product samenstellen uit losse onderdelen
Bijlegwapening 2 per meter
Beugels
Haak 4
Haarspeld bij stekken wandwapening 4
Haarspeld bij randwapening vloer 4
Haarspeld bij hoekverbinding 6
Bouwstaalmatten (met stek) Enkel net Dubbel net
BEC 188 A 50 45
BEC 257 A 50 45
BEC 335 A 38 34
BEC 503 A 47 38
BEC 424 A 48 43
BEC 524 A 46 41
BEC 785 A 70 63
BS 283 A 44 40
BS 188 A 29 26
BS 335 A 27 25
BS 503 A 42 38
BS 524 A 27 25
B 385 A 78 70
B 257 A 52 47
B 335 A 50 45
B 503 A 76 69
B 524 A 50 45
B 754 A 48 43
Supportliggers 4
Koppelstaven
Koppelstaaf 4
Koppelstaven set 6 stuks 24
Koppelstaven set 8 stuks 32

 

Indien producten worden samengesteld uit losse onderdelen, geldt het volgende:

 • bij het maken van balk, poer, kolom of haarspeldrek: op alle hoekkruisingen een binding, op overige plaatsen om de  500 à 600 mm. (afhankelijk van de beugelverdeling)
 • bij vloeren en wanden: aan de randen alle kruisingen en bij
  – maaswijdte/hart-op-hart (h.o.h.) 100; om de 4 kruisingen (500 mm.)
  – maaswijdte/h.o.h. 150; om de 2 kruisingen (450 mm.)
  – maaswijdte/h.o.h. 200; om de andere kruising (400 mm.)
  – bij grotere maaswijdte alle kruisingen
 •  einde van een staaf altijd binden om te voorkomen dat deze uit het beton zal steken na het beton storten.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over vlechten of andere vragen? Kijk of www.betonstaal.nl of neem contact met ons op. Tel: 088 028 7800 of mail info@betonstaal.nl.

 

Bedrijfspagina Betonstaal