Een gevelisolatiesysteem moet aan vele eisen voldoen. Naast een goed isolerende werking, veiligheid, verwerkingsgemak en prijs spelen ook de milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Bij de materiaalkeuze wordt daarom steeds vakere gekeken wat de milieu-impact is van dergelijke systemen.

Circulariteit
In tegenstelling tot een lineaire economie, waar producten na gebruik op de afvalberg terecht komen, worden in een circulaire economie geen grondstofvoorraden uitgeput. Materiaalverspilling en reststoffen worden voorkomen of materialen worden opnieuw ingezet. Gekeken wordt op welke manieren materialen terug kunnen gaan naar de producent, of hoe die op een andere plek of manier opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo wordt er een kringloop gevormd waarbij materialen of componenten opnieuw kunnen worden ingezet zonder afval te creëren.    

Circulair isoleren met SlimFort
Wilt u een bewuste milieukeuze maken dan is de toepassing van het innovatieve gevelisolatiesysteem SlimFort van de producent IsoBouw een goede optie. Deze EPS-isolatie bestaat voor 98% uit lucht en kan hergebruikt en/of volledig gerecycled worden. 

Het systeem kenmerkt zich door de geïntegreerde beugels waarmee de isolatie en het houten regelwerk worden bevestigd. De verwerking is eenvoudig en gaat ongekend snel. De bevestigingsmethodiek heeft ook een circulair voordeel. Zodra de gevelbekleding aan vervanging toe is, kan de bestaande SlimFort-gevelschil gehandhaafd blijven. In de beugels kan eenvoudig een nieuwe houten draagstructuur geplaats worden voor de nieuwe gevelbekleding. 

Met SlimFort ontstaat er een aaneengesloten en dampdoorlatende isolatieschil zonder isolatielekken. Dit voorkomt kostbare energieverspilling en vochtproblemen in de constructie.

Mocht het noodzakelijk zijn om de gevel te slopen, dan kunnen de SlimFort isolatieplaten losgeschroefd worden en bij een ander project weer opnieuw ingezet worden. EPS verliest namelijk nooit haar initieel isolerend vermogen.  

100% recyclebaar
Recyclen van de SlimFort isolatieplaten is gezien de hergebruiksmogelijkheden een niet voor de hand liggende optie. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan is dit geen enkel probleem. Na verwijdering van de beugels kunnen de EPS platen volledig gerecycled worden en als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige EPS producten. Zo blijft de kringloop altijd gesloten.

Gecertificeerde milieuprestaties
IsoBouw heeft SlimFort wetenschappelijk laten toetsen door NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). Zij hebben SlimFort vergeleken met alternatieven. De conclusie van het onafhankelijk onderzoeksbureau is dat SlimFort tot de beste presterende systemen behoort als het om de milieuprestaties gaat. Deze uitstekende score komt ook tot uiting in de Nationale Milieudatabase (NMD) met een categorie 1 productkaart.