Pilot 3D printen beton

Samen met CyBe is een pilotproject gestart voor het ontwerpen en printen van een betonnen voetgangersbrug. In deze pilot richt Antea Group zich op het ontwerpproces. De daadwerkelijke vorm van de brug wordt nog bepaald. Graag willen we alvast een tipje van de sluier oplichten.

Om de brug te kunnen printen moet rekening worden gehouden met nieuwe aspecten zoals de boogstralen van de printer en de lengte van de printlijn in verband met uithardingstijden. Uiteraard zal het ontwerp voldoen aan de normen en richtlijnen voor de belasting. Aangezien geprint beton niet omschreven staat, wordt gebruik gemaakt van een ontwerp op spanningen waarbij het ontwerp geverifieerd wordt middels ‘Design by testing’ volgens de Eurocode 1990.

Voordelen 3D-print brug

De voordelen van een geprinte betonnen brug zijn groot, namelijk:
 • Het materiaalgebruik kan geoptimaliseerd worden op basis van de belastingen die optreden. Hierdoor wordt dit geminimaliseerd wat voordelig is voor het milieu.
 • Het is het bouwproces van de toekomst. Door de automatisering van het proces van ontwerp naar printer is de arbeid beperkt.
 • Er ontstaat een vrijheid in vormgeving die bij traditioneel betongebruik niet mogelijk is. Vanuit een architectonisch oogpunt ontstaat een breed scala aan mogelijkheden.

Vier nieuwe betonnen vop’s op Lelystad Airport

De combinatie Den Ouden/Dura Vermeer maakt op Lelystad Airport vier nieuwe betonnen vliegtuigopstelplaatsen (vop’s). Als de groei van het regionaal vliegveld doorzet, zijn er plannen voor nog vier opstelplaatsen. Lelystad Airport is onderdeel van de Schiphol Group. In 2015 kreeg de exploitant van luchthavens toestemming om uit te breiden in Lelystad. Schiphol Group wil op dit regionaal vliegveld voornamelijk vakantievluchten faciliteren zodat er ruimte ontstaat op het overvolle Schiphol Airport in de Haarlemmermeer. Op dit moment worden in Lelystad de start- en landingsbanen verlengd en worden opstelplaatsen aangelegd zodat er ook grote vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en Airbus 320, kunnen landen. Platform 200 m bij 45 m De vier betonnen opstelplaatsen die nu gemaakt worden, liggen naast elkaar op een platform van 200 m lang en 45 m breed. Dit platform is gestort met een slipformpaver in vier banen van 10 m en één baan van 5 m breed. Het platform ligt op een afschot van 2 procent en eindigt met een prefab betonnen goot voor de afvoer van hemelwater. Aan de kant van de terminal is bij elke vop handmatig een betonnen verharding gestort van 10 bij 10 m. Hierop staat het neuswiel van het vliegtuig, wanneer het toestel van passagiers wisselt. Het betonnen platform ligt op een cementgebonden fundering van 450 mm dik. Deze fundering is stabiel en heeft een hogere stijfheid dan een ongebonden fundering. De betonnen verharding is 330 mm dik. In elke baan is om de 5 m machinaal een rij deuvels aangebracht. Om de scheurvorming in de ongewapende betonverharding gecontroleerd te laten plaatsvinden, is na elke werkgang de verharding op vaste afstanden ingezaagd over 1/3 van de hoogte, precies op de plaats waar de deuvels zijn ingetrild. Ook is er een langsvoeg aangebracht over het midden van elke baan. Zo ontstaan er vlakken van 5 bij 5 m. Lage water-cementfactor De vijf banen zijn door koppelstaven aan elkaar verbonden zodat de banen onderling niet verticaal kunnen bewegen en de bovenzijde van de constructie vlak blijft gedurende de gebruiksfase. Alle dilatatie-, langs- en constructievoegen zijn afgedicht met een tweecomponenten kit. Aan het einde van de betonnen verharding, net voor de prefab goot, is een randverzwaring aangebracht. Hier is de verharding 420 mm dik zodat de lastoverdracht naar de goot optimaal verloopt. Om de prefab goot duurzaam te construeren, is onder deze goot een gewapende betonnen fundering aangelegd. De randverzwaring zit niet vast aan de goot en is niet gekoppeld aan de fundering van de goot. Wel is er een uitzetvoeg tussen goot en platform en zit de gootconstructie ingeklemd in de cementgebonden fundering. Het toegepaste beton heeft betonsterkteklasse C45/55, een milieuklasse XF4, een watercementfactor van 0,40 en een luchtgehalte van 5 procent. Het beton heeft zodoende een hoge dichtheid met weinig poriën. De combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat het beton vloeistofdicht is en bestand tegen vorst en dooizouten.  

Ballast Nedam verlengt founderovereenkomst met Johan Cruijff ArenA en wordt strategic partner van de Amsterdam Innovation Arena

In de periode 1993-1996 bouwde Ballast Nedam in samenwerking met BAM de ArenA. De financiering van de Johan Cruijff ArenA werd voor een groot deel mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van acht grote bedrijven. Deze bedrijven zijn de Founders van de Johan Cruijff ArenA. Onderdeel daarvan is de founderovereenkomst die met de Johan Cruijff ArenA is gesloten. Ballast Nedam heeft haar overeenkomst verlengd tot 2026. Door de overeenkomst kunnen beide partijen voortborduren op hun succesvolle samenwerking tijdens de verbouwing aan de oostzijde van het stadion en naar mogelijke partnering in diverse internationale stadionprojecten kijken.
Strategic partner van de Amsterdam Innovation Arena De Johan Cruijff ArenA is een van de duurzaamste stadions ter wereld en wordt internationaal beschouwd als rolmodel voor moderne stadionbouw en -exploitatie. Het Amsterdam Innovation Arena fungeert als living lab voor innovatieve concepten voor stadionmanagement en event experience. Naast de verlenging van de founderovereenkomst is Ballast Nedam strategic partner van de Amsterdam Innovation Arena geworden. Samen gaan Ballast Nedam en de Johan Cruijff ArenA kijken naar mogelijkheden om de constructie verder te optimaliseren waardoor de event belasting van het stadion kan worden uitgebreid. Daarnaast wordt gekeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energieopwekking, crowdmanagement, verduistering, en verdere optimalisatie van de akoestiek. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de transitie van protocol gestuurde naar een data gestuurde exploitatie en onderhoud in het stadion, worden mogelijkheden tot de toepassing van (glasvezel)sensortechnologie bekeken. Ook wordt onderzocht of Ballast Nedam het Transferium (de parkeergarage onder het stadion) als de living lab voor Ballast Nedam kan adopteren. De vernieuwingen die ontwikkeld worden in de Amsterdam Innovation Arena, maken van de Johan Cruijff ArenA een smart stadium. De techniek kan vervolgens uitrollen over een groter gebied, een stad, een regio of een land.
bron:Ballast Nedam

Uitbreiding hoofdkantoor Bredenoord met logistiek centrum

Apeldoorn, 26 augustus 2018 – Begin september starten de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw kantoor en logistiek centrum voor Bredenoord, leverancier van mobiele stroomoplossingen. Het nieuwe pand bevindt zich op een steenworp afstand van de huidige locatie en zal eind 2019 operationeel zijn. De nieuwbouw stelt het Apeldoornse familiebedrijf in staat om efficiënter en duurzamer te werken. Groei en efficiëntie Bredenoord heeft zich internationaal sterk ontwikkeld in het leveren van tijdelijke en mobiele energievoorzieningen en de afgelopen jaren meerdere vestigingen geopend. Om verdere groei te ondersteunen en klanten optimaal te bedienen is uitbreiding van het hoofdkantoor noodzakelijk. Het tijdelijk bijzetten van een kantoorunit lost op dit moment de hoogste nood op. Belangrijk speerpunt bij de nieuwbouw is het logistieke proces, dat essentieel is voor verdere groei van Bredenoord. Er is een nieuw, duurzaam gebouw en terrein ontworpen waar alle processen volgens de modernste standaard kunnen verlopen. Ruimte Innovatie op energiegebied is een belangrijk thema voor het 80-jarig bedrijf. In het nieuwe pand is meer ruimte om met multidisciplinaire teams duurzame energieoplossingen te ontwikkelen. Energieopslag is daar een recent voorbeeld van. Na de oplevering van het nieuwe pand krijgt de bestaande bouw een volledige upgrade, waarbij ook deze kantoren en werkplaatsen voldoen aan de laatste eisen op het gebied van onder meer werkcomfort. Algemeen directeur Jaap Fluit: “We willen een onderneming zijn waar letterlijk en figuurlijk ruimte is om te groeien. Het nieuwe pand en het verbouwde bestaande pand zullen plekken worden om elkaar te ontmoeten, te inspireren en samen te werken. En een goede werkplek zorgt voor creativiteit, werkplezier en, natuurlijk belangrijk voor ons, energie. Dit helpt ons het bedrijf in gezonde staat door te ontwikkelen en betrouwbare en vernieuwende stroomoplossingen naar onze klanten te brengen. Bouwteam Het ontwerp en de engineering van de nieuwbouw is in handen van architectenbureau Palazzo. In een bouwteam samen met bouwbedrijf Nikkels is het plan ontwikkeld waarbij Bredenoord na realisatie over een uitbreiding beschikt over ca. 5.000m² hal en 2.100m² kantoor. Het terrein wordt met 19.000m2 uitgebreid. De totale terrein oppervlakte bedraagt na uitbreiding 65.500m².

De LEWIS Steelframe Concrete Floor (SCF) is een gepatenteerd vrijdragend vloersysteem.

De LEWIS Steelframe Concrete Floor (SCF) is een gepatenteerd vrijdragend vloersysteem.
Het vloersysteem bestaat uit geprefabriceerde elementen die bestaan uit een gesloten stalen frame van koudgevormde C-profielen die zijn ingestort in een gewapende betonschil. Deze betonschil is tevens direct de plafondplaat van het vloersysteem.
Het staalframe is voorzien van ronde gaten, zodat leidingen en installaties eenvoudig in de vloer kunnen worden opgenomen. Op het stalen frame wordt een LEWIS topvloer aangebracht. Afhankelijk van de gewenste flexibiliteit van het vloersysteem worden in de topvloer uitneembare vloerzones aangebracht. Met de LEWIS Steelframe Concrete Floor zijn overspanningen tot ca. 15 meter realiseerbaar. Naast de toepassing als verdiepingsvloer is het vloersysteem ook toepasbaar als geïsoleerde begane grondvloer.

Topvloer

Als topvloer op de vloerelementen wordt gebruikt gemaakt van een LEWIS vloer. Deze topvloer garandeert een hoge vloerbelasting (ook puntlasten!) en geeft het comfort van een massieve betonvloer. De LEWIS topvloer wordt voorzien van een cement- of gipsgebonden gietvloer. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw kan in de LEWIS topvloer vloerverwarming worden geïntegreerd . Afhankelijk van het gebruiksdoel van een gebouw kan ook worden gekozen voor een volledig droge topvloer afwerking op de vloerelementen. Deze topvloer van bijvoorbeeld worden gemaakt van cementgebonden plaatmateriaal. Een droge topvloer kan een keuze zijn indien volledige droogbouw gewenst. Ook is een droge topvloer de oplossing wanneer binnen een korte exploitatieperiode 100% flexibiliteit van het gebouw noodzakelijk is in verband met functiewijziging of demontage.

Lichte vloerconstructie

Door het lage gewicht van de LEWIS Steelframe Concrete Floor kan bij nieuwbouw projecten bespaart worden op de fundering. Het lage gewicht maakt het vloersysteem ook zeer goed toepasbaar bij het bouwen op bestaande funderingen.

Kenmerkende eigenschappen:

 • Slanke vloerconstructie
 • Grote vrije overspanningen
 • Stempelvrij bouwen
 • Laag eigen gewicht
 • Flexibiliteit met leidingen en installatiewerk
 • Vlak en strak betonnen plafond
 • Toepasbaar i.c.m. vele bouwsystemen

Nieuwe generatie asfalt; groener, sterker, stiller

Circulair, langere levensduur en stiller. Dat zijn de doelstellingen voor de nieuwe generatie dunne geluidsreducerende deklagen (DGD) van BAM Infra. Een proefvlak in Breda moet in de praktijk uitwijzen of deze doelstellingen haalbaar zijn. Circulair De nieuwe generatie DGD is in tegenstelling tot eerdere generaties aan het einde van de levensduur volledig te hergebruiken. De verschillende componenten van de deklaag; mastiek (bitumen, zand en stof) en de stenen zijn volledig van elkaar te scheiden. En hierdoor weer te gebruiken bij het maken van mengsels voor nieuwe deklagen. Minder hinder De langere levensduur van de deklaag heeft meerdere voordelen. Allereerst hoeft een weg minder vaak opengebroken te worden voor onderhoud. Dat is voor de weggebruiker erg prettig. Maar uiteraard ook voor opdrachtgevers vanwege de lagere kosten. Fluisterstil Daarnaast is de nieuwe deklaag ook nog eens stiller dan zijn voorgangers. Met name in dichter bevolkte gebieden, zoals in een stad als Breda, is dat een enorm voordeel. De geluidsreductie (C-wegdek) bedraagt ca. 3,7 dB(A). Breda Bij een optimaal onderhoud van de stad is Breda op zoek naar kwalitatief hoogwaardige producten. Een langere levensduur van de weg spreekt de gebruikers van de stad aan. Zeker als we dit kunnen combineren met circulariteit en geluidsreductie, we spreken hier over een Triple-win. Proef Voor deze proef is een onderzoeksplan opgesteld en deze wordt gedurende de looptijd gemonitord. BAM Infra hoopt aan te kunnen tonen dat dit nieuwe mengsel inderdaad een langere levensduur heeft van in totaal 8 tot 10 jaar.
Rémy van den Beemt, Hoofd Technologie bij BAM Infra: ‘We kunnen dit soort innovaties alleen maar op de markt brengen als we het in de praktijk hebben getest. Daarom zijn wij ook zo blij dat de gemeente Breda de potentie van dit product ziet en bereid is het uit te proberen op een stuk weg binnen de gemeente.’
Het is dan ook geen toeval dat de slogan van de gemeente Breda is: ‘Innovatie doe je samen’.

Bosch Beton van brons naar een zilveren CSC-certificaat

Bosch Beton heeft in 2017, als eerste keerwandproducent ter wereld, het internationale Concrete Sustainability Council certificaat brons (CSC-certificaat brons) ontvangen. In juni 2018 heeft Bosch Beton de vervolgstap gezet naar een hoger niveau en daarvoor het CSC-certificaat ‘Zilver’ ontvangen. Verantwoorde productie van beton Voor Bosch Beton houdt dit in dat zij nu nog duurzamer werken dan voorheen en dat het bedrijf op een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde manier prefab beton produceert. CSC is het wereldwijde keurmerk is, én wordt, de standaard voor verantwoorde en duurzame productie en bedrijfsvoering, met daarin vier niveaus: Brons, Zilver, Goud en Platina. Uitreiking door SGS-Intron Op vrijdag 6 juli 2018 kreeg het bedrijf het zilveren certificaat uitgereikt uit handen van Erik van Hooven van SGS-Intron, ten overstaan van het personeel van Bosch Beton. Bosch Beton en SGS-Intron hebben tijdens dit traject intensief samengewerkt om dit zilveren certificaat te behalen. “Een prachtig resultaat, waar we heel trots op zijn!”, aldus Brand Jan van den Bosch. Het verschil tussen zilver en brons is dat het niveau ‘Zilver’ nog verder ingaat op een aantal criteria die gesteld worden. Zo wordt er, onder andere, nog strenger gekeken naar de biodiversiteit in en rondom een bedrijfslocatie en naar de reductie van CO2-uitstoot met betrekking tot logistiek. Een mooi voorbeeld van de vooruitgang is dat de reductie van de CO2-uitstoot, met betrekking tot het beladen van vrachtwagens en het transport, in 2017 per m3 beton ruim 10% lager is dan in 2016. Zo blijft Bosch Beton duurzaam innoveren en gaan wij door naar goud! Meer informatie over CSC: www.csc-nl.nl

De nieuwe STIHL gehoorbeschermer DYNAMIC BT met Bluetooth-functie

Een gehoorbeschermer is onmisbaar om gebruikers van machines met een benzinemotor in het bos, op het veld of in de tuin tegen het motorgeluid te beschermen. Met de nieuwe DYNAMIC BT biedt STIHL niet alleen een comfortabele gehoorbescherming met een hoge geluidsisolatiewaarde (SNR 29) aan. Dankzij de ingebouwde Bluetooth-functie wordt het werk ook een stuk aangenamer. Zo kan je bijvoorbeeld draadloos muziek via je smartphone streamen of een telefoongesprek voeren zonder je smartphone uit je zak te halen. De gehoorbeschermer DYNAMIC BT is zowel apart verkrijgbaar als in combinatie met een nylon of kunststof vizier. Hij werkt op een lithium-ion batterij met een extreem lange gebruiksduur. De reikwijdte van de Bluetooth-functie bedraagt tien meter en een aparte AUX-ingang biedt daarnaast zelfs de mogelijkheid om toestellen zonder Bluetooth, zoals een mp3-speler aan te sluiten. Bovendien kan je de set ook bij nat weer gebruiken want zowel de gehoorbescherming als de batterij zijn beschermd tegen vocht.

AVG: AP start onderzoek naar naleving privacyregels door private sectoren

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven. Bij een willekeurige steekproef van dertig grote organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Heeft een organisatie een register van verwerkingen en bevat het de juiste informatie? Dan beschouwt de AP dat als een belangrijke eerste stap waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

Sectoren De AP voert de steekproef uit bij de volgende tien sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening , zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties zitten verspreid over heel Nederland. Register van verwerkingen Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderdeel hiervan is dat organisaties in sommige situaties een register van verwerkingen moeten hebben. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken. Organisaties zijn verplicht het register te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. Het register is verplicht voor alle organisaties met meer dan 250 medewerkers. Kleinere organisaties moeten een register van verwerkingen hebben als zij voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:
 • zij verwerken structureel gegevens, bijvoorbeeld gegevens over hun werknemers,
 • zij verwerken gegevens met een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokken personen,
 • zij verwerken bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over godsdienst of gezondheid.

Overname Arbez Hendrik-Ido-Ambacht door Aerolift

Overname Arbez Hendrik-Ido-Ambacht Aerolift heeft de verhuur en productie van de lagedruk stoomgeneratoren overgenomen van Arbez uit Hendrik-Ido-Ambacht. De lagedruk stoomgeneratoren zijn in staat om het verhardingsproces van beton te beheersen en/of mengselsamenstellingen te verwarmen. Het verhardingsproces versnellen Met behulp van een lagedruk stoomgenerator komt het verhardingsproces van beton in een st(r)oomversnelling. Zo wordt de eindsterkte al bereikt na 24 uur! Onder normale omstandigheden is dit pas na 28 dagen. Daarnaast functioneert de stoomgenerator onder een lage werkdruk tussen 0 en 0,5 bar, waardoor deze niet onder het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 valt (Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU). Meer informatie over de lagedruk stoomgenerator.