Op dinsdag 20 september 2022 is het Prinsjesdag en presenteert het kabinet de fiscale plannen voor 2023. Een van de verwachte fiscale maatregelen is de verlaging van het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen van 21 procent naar 0 procent per 1 januari 2023. De verlaging van het btw-tarief zal alleen gelden voor de levering en/of installatie van niet-geïntegreerde panelen die worden aangebracht op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Wat betekent dit precies? Mede met inzet van de Werkgroep Fiscaliteit van Bouwend Nederland heeft PWC de belangrijkste vragen op een rijtje gezet.

Wat zijn de gevolgen voor lopende projecten?
Ofwel: moet je rekening houden met de tariefswijziging per 1 januari 2023 voor lopende projecten waarin een particulier of belegger een woning of appartementengebouw met niet-geïntegreerde zonnepanelen koopt op basis van een reeds overeengekomen V.O.N.-prijs (inclusief btw)? Het antwoord is ja. Op basis van de Wet op de omzetbelasting 1968 is het vereist om (de verlaging van 21% naar) het 0% tarief “door te geven” aan de afnemer met een beperkt, of geen, recht op aftrek van btw (bijvoorbeeld een particulier of een belegger). Dit is zelfs het geval bij V.O.N.-prijzen.

Op welke prestatie(s) is het 0% tarief van toepassing?
Op de levering en/of installatie van niet-geïntegreerde panelen die worden aangebracht op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. De nieuwe regeling ziet dus niet op panelen geïntegreerd in dak- (die tegelijkertijd als dakbedekking dienen) of gevelbekleding. Voor die laatste categorie geldt onverkort 21% btw. De nieuwe regeling geldt bijvoorbeeld wel voor panelen ingelegd in een bak. In het laatste geval geldt het 0% tarief voor de panelen maar niet voor de inlegbak zelf. Wij verwachten dat voor installatie noodzakelijke producten, zoals omvormers en dakhaken, ook onder het 0% tarief zullen vallen. Voor de exacte invulling moet de (toelichting bij) het wetsvoorstel op Prinsjesdag worden afgewacht.

Hoe rekening houden met deze wijziging in prijslijsten en kopersdocumentatie?
Wanneer dit gaat om woningen die pas ná 1 januari 2023 opgeleverd gaan worden moet nu worden aangegeven dat de gehele koopsom inclusief 21% btw is. Als het wetsvoorstel ingaat per 1 januari 2023 en de zonnepanelen in een termijn zitten die na deze datum vervalt, moet verplicht een korting van 21% uit de koopsom (inclusief btw) voor de zonnepanelen en installatie gegeven worden. Zie het rekenvoorbeeld bij Q1 en zie ook Q13 en Q14 hierna.

Bron: www.bouwendnederland.nl