CSC goud  voor Rouwmaat Betoncentrales B.V.

1522

Op vrijdag 21 juni jl., heeft Kiwa  vier  gouden  CSC-certificaten uitgereikt  aan de betonmortel centrales van Rouwmaat.  Alle vestigingen  van  Rouwmaat Beton centrales zijn  hierdoor koploper in het duurzaam  produceren van beton in de Achterhoek en Twente.

De betonsector wordt steeds duurzamer.  CSC is een tastbaar bewijs dat de betonsector verduurzaamt en op weg is om de klimaatdoelstellingen te halen,” aldus Remco Kerkhoven van Betonhuis, kenniscentrum en de expert op het gebied van duurzaam bouwen met beton.  Jan Smit, directeur Rouwmaat betoncentrales voegt toe: “Wij richten ons al jaren op het ontwikkelen en verduurzamen van onze betonmortel. De uitdaging blijft de juiste balans te vinden tussen het creëren van duurzame betonmortel in samenhang met respect voor het welbevinden van mens en milieu. Het gouden CSC-certificaat is een tastbaar bewijs van erkenning voor ons vakmanschap, waar wij erg trots op zijn.”

Aantoonbaar duurzaam beton produceren
Het CSC-certificaat maakt duurzaamheid aantoonbaar en vormt voor afnemers van beton het bewijs daarvan.  Zowel voor landelijk opererende bedrijven als voor regionale spelers is het van belang om maatregelen door te voeren om duurzamer  te produceren.  Als voorbeeld wordt het CSC-certificaat gewaardeerd met een herkomst classerings niveau (tierlevel) van 1 in BREEAM.

Internationale regeling
De Concrete  Sustainability  Council heeft de eisen en voorwaarden aan het CSC-certificaat vastgelegd in de  Sustainable  Concrete Manual. Het certificaat heeft een internationale status. Er zijn vier niveaus: brons, zilver, goud en platina. De feitelijke certificering wordt uitsluitend uitgevoerd door bij CSC aangesloten en onafhankelijke certificerende instellingen. Pleun Kleinveld, certificatie deskundige bij Kiwa: “Rouwmaat is gecertificeerd met een CSC goud certificaat. De hele organisatie heeft hier samen naar toegewerkt. Juist door het treffen van maatregelen levert Rouwmaat een bijdrage voor een beter klimaat. “