DAKMERK verwelkomt Zaanstad Dakwerken B.V.

74

DAKMERK verwelkomt Zaanstad Dakwerken B.V. uit Wormerveer als erkend dakbedekkingsbedrijf. Op 17 januari 2023 ontving directeur-eigenaar Adri Swart het certificaat van erkenning uit handen van DAKMERK directeur Jeanine van Noordenne.

Zaanstad Dakwerken heeft aangetoond te voldoen aan alle kwaliteitseisen die door DAKMERK worden gesteld. Zaanstad Dakwerken bestaat ruim twintig jaar en werkt met 60 mensen voor een breed scala aan klanten. In die twee decennia heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt en is sterk geprofessionaliseerd. Het heeft zich ontwikkeld tot een innovatief bedrijf dat meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen en effectieve oplossingen bedenkt voor de uitdagingen van opdrachtgevers. Bij die professionalisering past ook de aansluiting bij DAKMERK.

DAKMERK is al 30 jaar hét kwaliteitskeurmerk voor bitumineuze en kunststof daken. DAKMERK erkent uitsluitend dakaannemers die voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en financiële eisen. Projecten worden voor uitvoering getoetst op o.a. pakketopbouw en materiaalkeuze. Bij de uitvoering controleren onafhankelijke inspecteurs steekproefsgewijs ter plekke of de dakbedekkingsconstructies op de juiste manier zijn aangebracht. Goedgekeurde projecten krijgen een garantie van 10 jaar op de waterdichtheid, deze garantie is ondergebracht bij Stichting Waarborgfonds DAKMERK. Voor multifunctionele daken (daktuinen/PV-panelen etc.) is er een speciale aanvullende verzekering. Deze daken worden bovendien voor oplevering altijd gekeurd, zodat er maximale zekerheid is over de waterdichtheid.

“Elk bedrijf zal beweren dat het goede kwaliteit levert, maar wie controleert dat? Het gaat om aantoonbaar gecontroleerde, gegarandeerde en geborgde kwaliteit. DAKMERK gecertificeerde bedrijven bieden deze zekerheid” aldus Van Noordenne. “In de procedure voor de erkenning heeft Zaanstad Dakwerken aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen om een waardig DAKMERK participant te zijn.”

Kijk voor alle bij DAKMERK aangesloten bedrijven op: www.dakmerk.nl