De Wet kwaliteitsborging, wat staat ons te wachten?

208

Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB) die op 1 juli 2023 in voege treedt, staat er heel wat te veranderen voor iedereen in de bouwsector. Het verbeteren van de bouwkwaliteit en een verbeterde positie van de consument zijn het uiteindelijke doel van deze wet. Om dat doel te bereiken zijn enkele aanpassingen nodig in vergelijking met hoe het er nu aan toe gaat. Je leest er hier alles over.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in?
Men heeft van hogerhand gemerkt dat de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht voor verbetering vatbaar zijn en dat vormde dan ook meteen de aanleiding voor de nieuwe wet. De inzet van onafhankelijke kwaliteitsborgers die een kwaliteitscontrole uitvoeren, zal hiervoor moeten zorgen. Een kwaliteitsverbetering met een faalkostenvermindering zal een zichtbaar en meetbaar resultaat vormen.

Welke veranderingen komen door de wet tot stand?
Grosso modo kunnen we met het ingaan van de wet op 1 juli 2023 vier grote veranderingen onderscheiden:
• Aannemers zullen vanaf die datum de verplichting hebben om een volledig en gedetailleerd dossier aan te leggen dat alle fases van het bouwproject omvat. Dit dossier moet aantonen dat aan het bouwcontract en het bouwbesluit voldaan wordt.
• Een onafhankelijke kwaliteitsborger zal, tijdens het bouwproces zelf en na de oplevering, moeten beoordelen of de bouwwerken op alle punten voldoen aan het bouwbesluit. Eveneens zal hij de volledige bouwkwaliteit moeten nagaan.
• Gebreken die aan de oppervlakte komen na de oplevering, worden aan de aansprakelijkheid van de aannemer toegeschreven. Een grote stap in een verbeterde positie van de consument.
• De consument heeft het recht om 5% van de totale aanneemsom in depot te stellen bij een notaris. Dit kan aangehouden worden tot na de oplevering van het bouwwerk en in geval van tekortkomingen die aan de aannemer kunnen toegeschreven worden, kan deze som ingehouden worden tot er een bevredigende oplossing uitgewerkt is. Ook hier zien we opnieuw een verhoogde bescherming van de consument.

Kan ik me hier nu al op voorbereiden?
Om te voldoen aan de Wet Kwaliteitsborging kun je er inderdaad nu al voor zorgen dat de verschillende processen aangepast worden en voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Het opmaken van gedetailleerde dossiers, het standaardiseren van de nodige processen en het optimaliseren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen, zijn allemaal zaken waarmee je nu al van start kunt gaan. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden van de nieuwe wet voldaan wordt als die op 1 juli 2023 in voege treedt.