Talkshow met onder meer Lieve Declercq (SPIE), Willemien Bosch (NLingenieurs) en Danielle de Nijs (Bouwbedrijf De Nijs)

Samenwerken in de keten is een absolute noodzaak om maatschappelijke uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en een circulaire economie te realiseren. En die samenwerking is alleen mogelijk bij duidelijke afspraken en digitalisering van processen. Die boodschap kwam naar voren tijdens het Ketenstandaard Congres gisteren in Nijkerk. Ketenstandaard Bouw en Techniek stimuleert het samenwerken tussen opdrachtgevers, adviseurs, bouwers, installateurs en toeleveranciers van bouwmaterialen met het beheer en het ontwikkelen van standaarden. Het congres werd afgesloten met de ondertekening van het digiAkkoord 2030 door ruim zestig betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes.

Maatschappelijke opgaven
Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Arno Visser (Bouwend Nederland), Martin van Rijn (Aedes) en Anne-Marie Rakhorst (oprichter duurzaamheid.nl) spraken in een levendige talkshow onder leiding van Hélène Hendriks over het belang van digitaliseren voor maatschappelijke opgaven als het bouwen van 900.000 nieuwe woningen en het verduurzamen van de bestaande bouwvoorraad.

Om de nieuwbouw en verduurzaming te realiseren, zet de corporatiesector zich ervoor in om meer met datastandaarden te werken. Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: “Uniformiteit zorgt ervoor dat gegevens betrouwbaarder zijn, het levert snellere en betere beslissingen op en het leidt tot lagere kosten. We kunnen onze huurders zo gerichter van dienst zijn. En als we er geld mee besparen, komt dit ook ten goede aan de huurders.”

Talkshow met Arno Visser, Anne-Marie Rakhorst, Martin van Rijn, Doekle Terpstra

Samenwerking
“Digitaliseren is noodzakelijk voor een versnelling van de energietransitie, voor het terugdringen van faalkosten én om een sprong in de productiviteit te maken,” zegt ook Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “Het vereist wel samenwerking in de hele keten.”

Arno Visser, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland beaamt de noodzaak van standaarden om goed samen te werken in de keten. “Daar zit een grote winst voor bedrijven. De standaarden zijn inmiddels wel bekend, nu moeten we echt gaan opschalen om de maatschappelijke opgaven waar te maken.”

Ondertekening digiAkkoord

digiAkkoord 2030
Een brede coalitie van ruim 60 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector ondertekende tijdens het Ketenstandaard Congres het digiAkkoord 2030. Hiermee bevestigt de sector zich actief in te zetten voor het versnellen van de – noodzakelijke – digitalisering en ketenoptimalisatie. Versnellen gebeurt onder meer met digiDeals: tastbare projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten.