Rense Kuil, productontwikkelaar bij Kiwa:

In de hele bouwsector is ‘duurzaamheid’ allang geen vrijblijvend begrip meer. Wie mee wil doen moet zich inspannen voor een duurzame keten en – nog belangrijker – ook bewijzen dat er serieus werk van wordt gemaakt. Sinds 2017 is het mogelijk een CSC-certificaat te behalen en daarmee aan te tonen dat een onderneming maatschappelijk verantwoord bezig is.

Kiwa is een van de instellingen die de internationale CSC-certificaten verstrekt en een bekende naam in de bouw, grond-, weg- en waterbouw. “Je zou Kiwa specialist in nichemarkten kunnen noemen,” stelt Rense Kuil, productontwikkelaar bij Kiwa en medeverantwoordelijk voor de opzet van CSC -certificatie.

Gericht op de hele keten
In Nederland kenden we al het Beton Bewust keurmerk, waarvan de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) de initiatiefnemer was en waar Kiwa als certificatie -instelling vanaf het begin de audits heeft uitgevoerd. Kuil: “De Nederlandse betonindustrie loopt internationaal voorop, ook op het gebied van duurzaamheid.” Het CSC-keurmerk is begin 2017 geïntroduceerd en sluit naadloos aan bij ISO 26000 en ISO14001. “De CSC-certificering richt zich op de hele keten en het is heel inzichtelijk wat de bewijslast moet zijn. Een bedrijf kan zelf via een website-tool alle gegevens aanleveren, het is een kien opgezet systeem. Wie wil kijken wat de inhoud van het CSC-proces is, kan online zonder registratie een quickscan doen. Die is er voor beton, cement en voor toeslagmaterialen.”

“Het maakt in één oogopslag duidelijk dat duurzaamheid een verantwoordelijkheid is van alle spelers in branche. Grind, zand, cement, prefab, het is een chain of custody: je moet het met elkaar doen”, aldus Kuil.

Een indrukwekkend aantal
Al vanaf de start is er in de branche veel belangstelling voor het behalen van een certificering. Rense Kuil: “Duurzaamheid en het terugdringen van CO2 staat bij iedereen hoog op de agenda, niet in het laatst binnen de beton branche zelf. Het stadium van schimmig werken ligt gelukkig ver achter ons, transparantie is het credo. Inmiddels zitten we alleen al bij Kiwa op meer dan honderd certificeringen en dat is gezien de relatief korte tijdspanne een indrukwekkend aantal.”

Doordat de CSC-certificering via een webtool verloopt, is de procedure eenvoudig. Een eenmalige registratie is voldoende om stap voor stap de gevraagde gegevens in te vullen en de onderbouwing te uploaden. Op basis van de gegevens wordt de score bekend en kan een bedrijf een certificeringsinstelling kiezen. “Als certificeringsinstelling zijn wij onafhankelijk en houden we ons op de achtergrond. Onze taak is om de ingevoerde gegevens te verifiëren.”

Alle gegevens worden door de onafhankelijke auditor beoordeeld op bedrijfsvoering en management, milieu-, sociale- en economische aspecten. “Er worden momenteel drie certificeringen uitgedeeld: brons, zilver en goud”, zegt Rense Kuil. “Een certificering blijft drie jaar geldig en binnen die periode kan een auditor op locatie komen controleren of alle gegevens nog valide zijn.”