Never waste a good crisis. Klimaat, energie: wat kunnen wij bijdragen aan het terugbrengen van bijvoorbeeld de CO2 uitstoot en het energieverbruik? Prikkels om te investeren zijn er voldoende. Maar waarin investeren we? DAKMERK dakaannemers kennen het antwoord.

Het platte dak is de nieuwe polder. Met miljoenen vierkante meters klaar om te ontginnen en te benutten. Alleen al industriële daken en daken in binnenstedelijk gebied bieden enorme kansen op het gebied van duurzame energie, biodiversiteit, gezondheid en welzijn, klimaatadaptatie… ‘Het is,’ zegt Jeanine van Noordenne, directeur van DAKMERK, ‘onbenutte oppervlakte die oplossingen kan bieden voor de uitdagingen waar we voor staan. Multifunctionele daken geven de ruimte die we zo hard nodig hebben. Voor groen, recreatie, energie…’

Wateroverlast?
‘De laatste paar jaar is er voldoende reden om je zorgen te maken over bijvoorbeeld neerslag en extreme stormen. Zoals in Limburg,’ meent Van Noordenne. ‘Betrek je het platte dak bij de oplossing van deze en andere uitdagingen, dan ontdek je dat er enorm veel extra vierkante meters zijn die je kan inschakelen voor het vasthouden van water. Water dat je op een groen dak niet alleen voor de plantjes van een daktuin gebruikt, maar dat je met een waterdak ook gecontroleerd kan doen wegstromen, waarmee je overbelasting van het riool en wateroverlast voorkomt.’

Multifunctionele daken geven de ruimte die we zo hard nodig hebben. Voor groen, recreatie, energie…

Hot items
Wateroverlast is maar één van de tekenen van deze tijd. Andere hot items zijn bijvoorbeeld CO2-uitstoot, energiekosten en het stikstofprobleem. Ook in deze gevallen helpen multifunctionele daken aan de oplossing. Een groen dak heeft immers minimaal sedum als standaardbedekking, een CO2-spons. Daktuinen zijn aantrekkelijk voor de gebruiker zelf, maar ook voor degene die er op uitkijkt. Naast de groenvoorziening heeft de daktuin nóg een voordeel: hij geeft een isolerende laag tegen hittestress. De zon brandt minder in. En is het koud, dan houdt het dak de warmte juist weer beter vast, waardoor je een veel stabieler binnenklimaat krijgt.

Enorme ontwikkeling
De afgelopen 5 jaar is er niet alleen op het gebied van daktuinen, maar ook op dat van zonnepanelen een enorme ontwikkeling geweest. Nooit was de energieopwekking zo aantrekkelijk als nu, zeker gezien de explosief stijgende energiekosten. ‘Hoe mooi is het dat die vierkante meters die in Nederland zo schaars blijken, op het platte dak nuttig kunnen worden ingezet? En je de energie direct daar kan gebruiken waar ze wordt opgewekt? Op industriële daken, ziekenhuizen, scholen…’

Kansen van de crisis
We zien al jaren welke mogelijkheden multifunctionele daken op het gebied van duurzaamheid kunnen bieden. En van de bestaande bouw met platte daken, weten we, is zo’n zeventig procent aan te passen. De vraag is niet of we dit gaan doen, maar wanneer. Nu lijkt een prima moment. ‘We moeten blijven kijken naar de kansen die de crisis biedt,’ zegt Van Noordenne. ‘En nu is een heel goed moment om te investeren in duurzaamheid, om zelfvoorzienend te worden in energie. De financiële prikkels zijn er, de subsidies liggen er. En of het nu gaat om een duurzaam groendak, waterdak of energiedak: wat DAKMERK betreft zijn de kwaliteit en waterdichtheid zeker tien jaar lang volledig gegarandeerd!’ 

Meer informatie en alle bij ons aangesloten dakaannemers vindt u op www.dakmerk.nl