digitalisering in de bouw

Bouwbedrijven kunnen nog flink wat stappen zetten op het gebied van digitalisatie. Tegenwoordig is digitalisatie steeds belangrijker. In een sector als de bouw moet men voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Zo komen er regelmatig audits, inspecties en keuringen aan te pas om te controleren of alle zaken wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Dit betekent dat medewerkers vaak reportages uit moeten schrijven over de situatie waarin zij momenteel verkeren. Deze rapportages gebeuren vaak nog analoog, wat vaak leidt tot praktische problemen. Het invullen van rapportages kan erg tijdrovend zijn, omdat alle ingevulde zaken moeten worden samengevat in het rapport. Om deze reden is digitalisatie in de bouw steeds vaker een must.

Digitalisatie in de bouw
Veiligheidsinstructies en kwaliteitscontroles zijn aan de orde van de dag in deze sector. Meestal worden de formulieren die bij deze controles horen nog handmatig ingevoerd. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers de formulieren verkeerd invullen, de papieren formulieren kwijtraken of er helemaal niet aan toe komen en daarom het invullen achterwege laten.

Digitalisatie in de bouw is daarom een welkome toevoeging. Want door papierloos te werken, kan men voorkomen dat het overzicht op de administratie verloren gaat. Een zijn digitale formulier oplossingen die dit probleem oplossen. In de bouw wordt er vaak gewerkt met verschillende bedrijven die met elkaar te maken krijgen. Het is dan noodzakelijk om aan elkaar te rapporteren welk werk er gedaan is en waarom. Om deze reden kan het gebruik van analoge administratie vervelend zijn. Door een digitale toepassing te gebruiken, kunnen alle formulieren worden gedeeld met andere bedrijven middels de cloud. Zo beschikken alle bedrijven over de juiste administratie.

Administratie bijhouden
Het is belangrijk als bouwbedrijf een goede administratie te voeren. Op die manier is het mogelijk een betere bewijsvoering aan te leveren. Dit is noodzakelijk wanneer de opdrachtgever een motivatie wil voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd. De verwerkingstijd van formulieren kan behoorlijk worden verkort. Daardoor kan het bijhouden van inspecties en audits eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Bij de analoge administratie komt het vaak voor dat er dubbele werkzaamheden worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk om aan de opdrachtgever aan te tonen waarom bepaalde stappen zijn gezet. Om deze reden is het invullen van formulieren noodzakelijk.

Het is mogelijk snelle keuringsrapporten te generen zonder deze met de hand te hoeven in te vullen. Op deze manier kan er snel een gedetailleerd rapport overlegd worden, zonder dat daar zelf een grondig schrijven aan te pas komt.

Werk veilig door te digitaliseren
Digitaliseren in de bouw heeft ook een ander voordeel. Het gaat niet alleen om verantwoording aan de opdrachtgever, maar het helpt ook om veiliger te werken op de bouw. Bijvoorbeeld door aan het hek voor de bouwplaats een QR-code te hangen. Medewerkers kunnen deze code scannen en een LMRA-formulier invullen. Deze kan eenvoudig digitaal ondertekend worden. Op die manier is het mogelijk om te voldoen aan eisen van de VCA. Het is immers belangrijk om veilig te werken op plekken waar snel ongelukken kunnen ontstaan. Door gebruik te maken van digitale audits, inspecties, keuringen en formulieren kunnen aan alle eisen worden voldaan.