Japan, Kochi/Nederland, Papendrecht – Gebr. De Koning heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Giken Europe. Dirk-Jan Teeuw, directeur Gebr. De Koning, en Anthony Bertrams, CEO Giken Europa ondertekenden tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor in Japan de officiële samenwerkingsovereenkomst. Gebr. De Koning gaat actief bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande technieken waarmee trillingsvrij palen en damwand kan worden aangebracht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de marktvraag voor bouwen in een complexe omgeving.

Samenwerking Gebr. De Koning en Giken
Door het bundelen van de kennis en kunde van de innovatieve aannemer en de ontwikkelaar en leverancier van geavanceerde funderingsmachines  is het mogelijk materieel te ontwikkelen dat exact aansluit bij de behoefte van de markt. “Gebr. De Koning kijkt altijd naar welk materieel het beste past bij een project”, aldus Teeuw. “Door de samenwerking met Giken kunnen we een nog betere maatwerkoplossingen bieden, waardoor projecten efficiënter, omgevingsvriendelijker en met minder risico’s worden gerealiseerd”.

Bouwen in een complexe omgeving
Gebr. De Koning is specialist als het gaat om bouwen in kwetsbare omgevingen zoals dijkversterkingsprojecten, herstellen van kademuren en het realiseren van bouwkuipen in dichtbevolkte gebieden. Beide partijen zien mogelijkheden om de door Giken ontwikkelde Gyro-Press methode voor dit soort projecten in te zetten. Deze methode wordt inmiddels succesvol in andere werelddelen toegepast. Door de samenwerking met Gebr. De Koning zal deze methode begin 2019 haar intrede nemen op Europese bodem en is zij de eerste civiele aannemer die deze machine in haar materieelaanbod heeft.

civiele betonwerken, bruggen, viaducten
civiele betonwerken, bruggen, viaducten