Kleine blusmiddelen worden gebruikt om een beginnende brand snel onder controle te krijgen. Door het gebruik van moderne materialen heeft u slechts enkele minuten de tijd om een beginnende brand te kunnen blussen, zodat mensen veilig kunnen vluchten en/of u verdere schade kunt voorkomen.

Geen dure KEURINGEN!
Snelheid is van het grootste belang. Di-rect na het ontdekken van de brand moet er begonnen worden met blussen. Hierop is het Prymaxx Safe & Easy concept gebaseerd, dit geeft invulling aan een eenvoudige en snelle inzetbaarheid van kleine blusmiddelen.

Prymaxx Safe & Easy
Het Prymaxx Safe & Easy concept kleine blusmiddelen houdt in dat u tegen veel lagere kosten niet alleen een betere invulling geeft aan de primaire doelstelling van het Bouwbesluit “veilig vluchten” maar dat u ook een beduidend betere invulling geeft aan het belang om brandschade maximaal te beperken: het blussen kan immers direct worden uitgevoerd door de eerste persoon/personen die de brand ontdekken, omdat in principe iedereen een spray brandblusser kan hanteren.

Prymaxx Safe & Easy concept
De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleine blusmiddelen heeft geleid tot een geheel nieuw concept waarmee sneller geblust kan worden.

Fase 1 van dit concept is het gebruik van de spray brandblusser.
Fase 2 is het gebruik van de 6 liter Aramide /kunststof blusser.

De kracht van het gebruik van een spray blusser:
— Een dubbele hoeveelheid blussers beschikbaar.
— Iedereen kan een spraybrandblusser hanteren.

De kracht van de 6 liter Aramide blusser:
— geen jaarlijkse controle;
— 10 jaar garantie;
— licht gewicht;
— grote blusvermogen van 27A.

Het lichte gewicht maakt het mogelijk dat de blusser eenvoudiger over grotere afstanden meegenomen kan worden.

Het Prymaxx Safe & Easy concept bestaat uit drie onderdelen waarin een snelle eerste reactie wordt gecombineerd met een steeds groter blusduurvermogen:

— Spray brandblussers voor de eerste snelle reactie door de persoon die als eerste bij de brand is
— 6 liter handbrandblusser t.b.v. de blus-sing verzorgd door de BHV
— Brandslanghaspel t.b.v. een eventuele vervolg– of nablussing

Hoe wordt het uitgevoerd
De invoering van dit concept vereist altijd maatwerk, maar in grote lijnen moet het zo uitgevoerd worden:

— Waterslanghaspels worden zo geplaatst zodat op elke plek met water geblust kan worden (=Bouwbesluit).
— Eén lichtgewicht 6 liter Aramide brandblusser wordt per bouwdeel geplaatst.
— De sprayblussers worden op tacti-sche plaatsen opgehangen 1:2. Dat wil zeggen globaal wordt elke 6 liter brandblusser vervangen door 2 spray brandblussers.

Voordelen
— Binnen 10 seconden blussen;
— Compact en licht;
— Geen keuringen, lagere kosten;
— Minder schade.

Hebben wij u weten te prikkelen? Dan willen wij graag vrijblijvend uw nieuwsgierigheid blussen. Neem hiervoor contact op met 053-8881273 of info@prymaxx.eu.