Vandaag de dag heeft actuele GIS-data in combinatie met mobile computing een enorme impact op de productiviteit in de bouwsector. Zo staan robuuste Panasonic Toughbook toestellen in combinatie met GIS-data garant voor grote nauwkeurigheid in het bouwproces. Vanaf de start van een project wordt bijvoorbeeld al in kaart gebracht waar leidingen in de grond lopen, zodat hier tijdens de ontwerpfase rekening mee gehouden kan worden. De nauwkeurigheid van deze data is erg belangrijk om tijd en kosten te besparen en de kwaliteit van een project te verbeteren. Met behulp van geotagging kan de GIS-data eenvoudig up-to-date worden gehouden.

Geotagging is het proces van het toevoegen van geografische identificatiemetadata aan media, zoals een foto of video, om de specifieke geografische locatie die in het beeld is vastgelegd duidelijk te identificeren. Bijvoorbeeld in een bouwproces waarin met behulp van een mobiel computersysteem geotagged foto’s van de leidingen met hun geografische data worden gemaakt om hun positie automatisch vast te leggen. De informatie van deze geotagged foto’s wordt vervolgens opgenomen in de CAD- of BIM-documentatie voor de bouwplaats.

Idealiter worden op gezette tijden nieuwe geotagged foto’s gemaakt om de voortgang van het project vast te leggen. Enerzijds voor rapportage- en feedbackdoeleinden, anderzijds om aan te tonen dat aan contractuele verplichtingen wordt voldaan. Daarnaast zijn geotagged foto’s zeer waardevol voor het vastleggen van de details van de infrastructuur voor toekomstig gebruik. Denk hierbij aan werkzaamheden die ondergronds zijn uitgevoerd of aan leidingen die in de muren van een gebouw zijn verwerkt en na oplevering niet meer zichtbaar zijn. Via geotagging worden deze onderdelen in kaart gebracht, waardoor bij eventuele reparaties op basis van de geotagged foto’s goed te zien is waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze informatie is zeer waardevol wanneer de opdrachtgever het voltooide project uiteindelijk aan het facilitaire team overdraagt.

Alle robuuste notebooks, tablets en handheld apparaten met camera’s van Panasonic Toughbook kunnen geotagged foto’s leveren met behulp van hun standaard GPS-systemen. Voor de specialistische toepassingen waarbij nog meer geavanceerde precisie vereist is, biedt Panasonic een optionele, geïntegreerde U-Blox professionele GPS-unit voor gebruik met de Window-besturingssystemen.

Voor meer informatie: www.toughbook.nl