Hoe gezond het klimaat in een woning is? Bij het ontwerpen van nieuwbouwwoningen en het renoveren van bestaande huizen is dat nu geen argument. Dat moet anders, vinden ze bij Binnenklimaat Nederland. Namens de branchevereniging meldt Walid Atmar: ‘Wij streven naar een gezond binnenklimaat voor elke inwoner van Nederland. Hier helpen we bouwers en opdrachtgevers mee met het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Woningen.’   

Een ongezond binnenklimaat kan leiden tot gezondheidsklachten zoals luchtweg-, concentratie- en slaapproblemen en hart- en vaatziekten. ‘Dat is zorgelijk, maar toch schrijft het Bouwbesluit alleen voor dat er een ventilatiesysteem in woningen moet zitten, maar stelt het geen eisen aan de luchtkwaliteit en binnenklimaat’, aldus Atmar, Manager Techniek en programmamanager Gezonde Woningen bij Binnenklimaat Nederland. 

Lucht, klimaat, verlichting, akoestiek
Het PvE Gezonde Woningen is een initiatief van Platform Gezond Binnen en geeft minimale eisen voor een gezond binnenklimaat. Atmar: ‘Net zoals bij de PvE’s Gezonde Kantoren en Frisse Scholen werken we in het PvE Gezonde Woningen met de kwaliteitsklassen C, B en A op de terreinen lucht, klimaat, verlichting en akoestiek. Denk bijvoorbeeld aan eisen zoals luchtvochtigheid, fijnstof concentraties, daglichttoetreding en installatiegeluidsniveaus.’ Of een woning C, B of A kan halen is afhankelijk van het soort bouw en ambitieniveau. ‘Zie het als een menukaart. Niet alles moet in één klasse, een mix is ook goed. De (kosten)technische haalbaarheid van eisen verschillen ook tussen nieuwbouw en renovatie.’ 

Uitdagingen
Met alleen de juiste installaties heb je nog geen gezond binnenklimaat. ‘We hebben ook de uitdagingen in kaart gebracht. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat het binnenklimaat van een woning bestand is tegen gebruikersgedrag? Want als mensen apparaten uitschakelen, omdat die teveel herrie maken, dan daalt de kwaliteit van het binnenklimaat snel. Daarom staan in de PvE Gezonde Woningen ook geluidseisen. Voor het borgen van het gezonde binnenklimaat in de tijd ontwikkelen we een label met tools waarmee gebruikers het binnenklimaat kunnen monitoren.’ 

Implementatie
Het PvE Gezonde Woningen gaat de implementatiefase in. ‘De bouwketen is positief over het bestaan van binnenklimaat prestatie eisen. Nu zoeken we partijen die het bijvoorbeeld willen gebruiken bij het renoveren of ontwikkelen van woningen.’ Binnenklimaat Nederland werkt ook samen met kennispartners. ‘Om te onderzoeken met welke installaties en bouwkundige concepten de eisen van het PvE gehaald kunnen worden.’ De vereniging verwacht dat het PvE een motor gaat zijn voor innovatie. ‘Voor integrale bouwconcepten en slimmere installaties bijvoorbeeld.’   

Financieel aantrekkelijk maken
Uit de implementatie moet blijken wat de meerkosten zijn van bouwen en renoveren aan de hand van het PvE Gezonde Woningen. ‘Gezonde woningen zullen een investering vergen. Daarom bedenken we manieren om gezond binnenklimaat ‘tastbaar te maken’. Bijvoorbeeld door commerciële en particuliere opdrachtgevers te belonen wanneer ze voor een gezonde woning kiezen. Het Rijk geeft al subsidie op het energiezuiniger maken van woningen. Het zou goed zijn als die er voor gezonde woningen ook komen. Samen met de partners van Gezond Binnen verdiepen we ons in allerlei mogelijkheden om bouwen en wonen volgens dit PvE financieel aantrekkelijk te maken. Hypotheken, rentekorting, noem maar op.’  

Het PvE Gezonde Woningen is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, TU Eindhoven, TNO en BBA Binnenmilieu, in opdracht van platform Gezond Binnen. Het is een levend document en zal periodiek geactualiseerd worden. 

www.binnenklimaatnederland.nl

Enkele voorbeelden
(Bron: TNO, Meta-onderzoek voor coalitie gezonde binnenlucht)

TNO zocht uit dat slechte ventilatie en hoge concentraties CO2 en fijnstof in binnenruimtes leiden tot:

  • lagere werkprestaties tot 3% prestatie-verbetering/36 kubieke meter luchtverversing/uur;
  • lagere leerprestaties Een verhoging van 1000 ppm (parts per million) CO2 ten opzichte van de buitenlucht is geassocieerd met een ziekteverzuimverhoging bij leerlingen van 0,5%-0,9%. Deze verhoging is al snel bereikt in een vol klaslokaal.
  • slaapverstoring tot 3% productiviteitsverlies op de volgende dag;
  • luchtwegklachten en harten vaatziekten zoals COPD en longkanker;
  • emissies van NO2 die vrijkomen door gasvoorzieningen, bv. bij het koken, veroorzaken zo’n 20% meer luchtwegklachten bij kinderen.