House Energy Optimum (HEO) is een revolutionair nieuwbouwsysteem voor ontwikkelaars, aannemers en woningbouwcorporaties om BENG, energieneutraal en NOM te bereiken. BouwGarant-aannemers die nieuwbouwwoningen met HEO realiseren, kunnen hierop nu een Energie Prestatie Garantie afgeven. Eerder was dit al mogelijk voor deelnemers van SWK.

Verzekerbaar bouwsysteem is de toekomst
HEO is een geïntegreerd bouw- en installatiesysteem en een initiatief van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Uitgangspunt is een optimale balans tussen betaalbaarheid en prestaties van de woning door bouwkundige en installatietechnische maatregelen naadloos op elkaar af te stemmen. Door gebruik te maken van HEO, weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd energiezuinig, comfortabel en gezond worden.

Energie Prestatie Garantie
Naast SWK biedt nu ook BouwGarant een unieke Energie Prestatie Garantie op het HEO-systeem. Deze is op maat naar de individuele woonsituatie van de toekomstige bewoner. SWK en BouwGarant gaan daarbij niet uit van klimaatgemiddelden maar van gemeten weervariabelen. Door big data krijgen corporaties en huiseigenaren een harde en verzekerde garantie op de gebouwgebonden prestaties van de woning. Wanneer een bouwondernemer onverhoopt in financiële problemen raakt, kunnen bewoners of corporaties een beroep doen op de verzekeraar van BouwGarant en SWK.

Gestroomlijnd proces
Deze Energie Prestatie Garantie kunnen deelnemers van BouwGarant en SWK aanbieden wanneer zij voldoen aan extra eisen bovenop de algemene eisen voor deelnemers. Doordat BouwGarant en SWK bekend zijn met de HEO-systematiek, is een gestroomlijnd beoordelings- en certificeringsproces van die extra eisen geborgd. De aanvullende garantie wordt geboden op het gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, koeling, ventilatie en de bereiding van warm tapwater.

Lagere hypotheeklast voor huiseigenaren
Kopers hebben met de Energie Prestatie Garantie de zekerheid van een lage energierekening en de zekerheid van een lagere hypotheeklast. Dankzij het energieprestatiegarantiecertificaat kunnen geldverstrekkers 25.000 euro buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast. Dit geldt voor alle hypotheekverstrekkers en is vastgelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

Aansprakelijkheid wordt kans
De geïntegreerde pre-engineering van HEO hoeft in de praktijk alleen nog maar projectspecifiek te worden toegepast. 85% van het voorwerk is al verricht. Deze integrale benadering zorgt voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit. De kwaliteit van de woning wordt in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door een onafhankelijke kwaliteitsborger gecontroleerd. Door de integrale afstemming bespaart HEO bovendien aanzienlijk op ontwerp- en bouwkosten.

Meer informatie en een gratis White paper over Kwaliteitsborging en Energie Prestatie Garantie vindt u op www.bouwheo.nl.