In de huidige maatschappij is koeltechniek niet meer weg te denken. Zo worden er steeds meer warmtepompen en airconditioners geplaatst om het warmtepomp te optimaliseren en zorgen gekoelde datacenters voor goede internetverbinding. Of het nu gaat om de industrie, zorg, horecavoorzieningen, winkels of transport; alle sectoren zijn afhankelijk van goede koeling. Het is tegenwoordig een automatisme geworden dat koelinstallaties werken. Dit betekent een grote afhankelijkheid van de kwaliteit en de professionaliteit van koeltechnische installateurs, leveranciers en technici die het in de praktijk waarmaken. De kwaliteit die zij leveren is het resultaat van structurele inspanning en professionaliteit. Dit bereik je met goede mensen en vraagt om borging.

Voldoe aan de nieuwste wet- en regelgeving
Koelen is het verplaatsen van warmte. Dit lijkt een eenvoudig principe, maar het werken met koudemiddelen vereist de juiste technische kennis en brengt diverse wet- en regelgeving met zich mee. Vanuit Europa en de nationale overheid wordt er veel op het onderwerp gestuurd en de technieken zijn enorm in ontwikkeling. Door deze regels is de markt voor koelinstallaties in constante beweging. De Europese F-gassenverordening stuurt op terugfasering van het gebruik van koudemiddelen met een hoog broeikaseffect (Global Warming Potential), dus zien we nu een transitie naar natuurlijke koudemiddelen als Ammoniak, CO2 en Propaan en laag GWP synthetische koudemiddelen. Waar bij de F-gassen vooral de focus ligt op lekdichtheid van installaties om emissies te voorkomen, komen er met het toepassen van alternatieve koudemiddelen ook veiligheidsaspecten om de hoek kijken, met name drukveiligheid. Hoewel de Europese PED-wet (Pressure Equipment Directive) altijd van toepassing is, heb je bij alternatieve koudemiddelen die (mild) brandbaar zijn meer verplichtingen als installateur.

Als koeltechnisch installateur moet je meegaan in deze ontwikkelingen en ook jouw opdrachtgever hierin meenemen, zodat deze een toekomstbestendige keuze maakt en voldoet aan alle wetgeving. Daarnaast moet personeel voldoende toegerust zijn om veilig aan installaties te kunnen werken. Een vakbekwame installateur is goed opgeleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Door je te certificeren en dit zichtbaar te maken, geef je vertrouwen aan je opdrachtgever en toezichthouders. 

Laat je informeren op het NVKL Paviljoen
NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, zet zich in voor kwaliteitsborging in het vakgebied. We informeren en geven inzicht over relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek, veiligheid, wet- en regelgeving en normalisatie in onze sector. NVKL staat van 17 t/m 20 mei met een paviljoen op de VSK-beurs om je als bezoeker hierover te informeren en inspireren.