Werken op hoogte, bouwvakker, consrtruction

Werken op hoogte betekent altijd een valrisico. Het is niet voor niets dat wetgeving de werkgever verplicht om adequate voorzieningen te treffen bij werkzaamheden. De beste maatregelen zijn permanente voorzieningen.

Veilige werkplek is verplicht
Mensen mogen uitsluitend werken vanaf een veilige werkplek. Dit geldt dus ook bij werken op (platte) daken, steigers en stellingen. Een ladder mag nooit een werkplek zijn. Het is uitsluitend bedoeld om een werkplek te kunnen bereiken. In het RI&E verslag dienen de maatregelen benoemd te worden die het valrisico minimaliseren.

Permanente veiligheid
Er is altijd een voorkeur voor collectieve veiligheid, zoals bijvoorbeeld permanente collectieve veiligheidsmiddelen. Gebouwen dienen zoveel mogelijk een vaste dakreling te bevatten, zodat onderhoudswerk veilig en zonder valrisico kan worden uitgevoerd. Steigers dienen voortdurend gecontroleerd worden op stabiliteit en ladders dienen op een juiste wijze gebruikt te worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Er zijn altijd situaties waarbij er geen sprake is van permanente veiligheidsmiddelen. Een RI&E moet deze situaties benoemen en aangeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht toegepast moeten worden. Dit kan een persoonlijke verankering zijn met een leeflijn en harnas. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen speelt vooral een duidelijke instructie van hoe en wanneer het middel te gebruiken. Er zijn speciale bedrijven zoals Eyecatcher safety die trainingen verzorgen

Fall-restraint
Bij de persoonlijke beschermmiddelen wordt onderscheid gemaakt in ‘fall-restraint’ en ‘fall-arrest’. De voorkeur gaat uit naar de eerstgenoemde variant omdat het een valrisico uitsluit. Een uitvoerder wordt verankerd aan een lijn en kan hierdoor niet de rand van het dak bereiken. Vallen is dan uitgesloten omdat de uitvoerder veilig verzekerd is.

Fall-arrest
Bij fall-arrest wordt een persoonlijke bescherming geboden voor het valrisico met een veiligheidsharnas die verankerd is middels een lijn. In de situatie dat een uitvoerder toch valt, zorgt de valstoplijn dat het vallen beperkt blijft. Een reddingslijn met een automatische zelfspanner is de beste optie.

Ernstige ongevallen komen nog steeds voor door het ontbreken van goede beveiliging. Per jaar zijn er 12 ongevallen met dodelijke afloop. Er valt nog veel te doen om veilig het dak op te gaan.