200 exposanten | dagelijks | Hallen 6 en 7
3 dagen lang tonen de koplopers op het gebied van verbetering van bestaand vastgoed (renovatie) en verduurzaming, herbestemming, restauratie en onderhoud van gebouwd erfgoed hun skills aan – en delen zij hun kennis met – duizenden belanghebbenden op zoek naar praktische oplossingen.

Over en weer vrij toegang | dagelijks | Hallen 6 en 7
Met een badge voor de ene beurs, bezoekt u gratis ook de andere. Ook inschrijving voor kennissessies gaat eenvoudig en over en weer: via een der bezoekersregistraties meldt u zich ervoor aan. Gratis bij tijdige voorregistratie via de website of QR-code op de voorzijde van deze gids.

Duurzaamheidsplein | dagelijks | Hal 7
Hoe doe je dat, een monument verduurzamen? Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds slaan de handen ineen met een gezamenlijke maquette, kisten vol verduurzamingsmaterialen en uitleg.

Exposanten aan het woord | dagelijks | Praktijktheater RENOVATIE
6 deelnemers aan RENOVATIE delen hun kennis over datagebruik, duurzaam isoleren, grip op renovatie- en transformatieprocessen, de rol van VvE’s, (subsidie)regelingen, legionellapreventie, de Duurzaamheidstabel, strategisch gebouwbeheer en bestaande houten kozijnen.

Ambachtenplein | dagelijks | Hal 7
7 brancheorganisaties aangesloten bij het GA-Platform Restauratie pakken uit. Geniet van demonstraties van glazeniers, timmerlieden, schilders, voegers, leidekkers, steenhouwers en kunstsmeden en maak kennis met ondernemers, vakmensen en leerlingen.

Openings talkshow | dinsdag, 11:00 | Renovatie Arena
Minister de Jonge lanceerde de Nationale Woon- en Bouwagenda. Hoe geven we daar uitvoering aan? Talkshow host Bart Krol, voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform, praat ter opening van de vakbeurs met experts en betrokkenen over benodigdheden, knelpunten en oplossingen.

Openingsdebat | dinsdag, 10:45 | Restauratiefonds Theater
Er is krapte op de energie-, materiaal-, arbeids- en woningmarkten. Hoe geven we monumenten toekomst? Is gedragsverandering nodig? Wat kunnen nieuwe technologieën betekenen? Susan Lammers (RCE), Sylvia Pijnenborg (BOEi) en Kees-Jan Dosker (Restauratiefonds) in gesprek.

Klimaatrobuuste buitenplaatsen | dinsdag, 13:30 | Restauratiefonds Theater
Ons klimaat verandert, ook in gebieden met buitenplaatsen. Actie is nodig, maar standaard-oplossingen zijn er niet. Ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische belangen moeten worden afgewogen. Tijdens deze sessie bespreken experts hoe klimaatrobuuste buitenplaatsen te realiseren.

De standaard voor woningisolatie | woensdag, 10:30 | Renovatie Arena
De standaard voor woningisolatie betreft de warmtebehoefte en isolatiegraad van een woning en maakt het mogelijk om de meeste woningen gebouwd na 1945 aan te sluiten op een lage aanbodtemperatuur. Wat moet je ervan weten als intermediair en adviseren bij renovatieprojecten?

De Erfgoed Deal in de praktijk | woensdag, 11:20 | Restauratiefonds Theater
Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van het stadspark van Weert – tegenwoordig Kasteelpark Nijenborgh geheten – vertellen experts over hoe gemeenten hun cultureel erfgoed kunnen benutten en inzetten voor klimaatadaptatie, verduurzaming en verbetering van de omgevingskwaliteit.

Prefab in renovatieprojecten | donderdag, 10:30 | Renovatie Arena
In 2050 moeten woningen CO2-neutraal zijn. Bestaande kantoren moeten in 2023 energielabel C hebben. Een uitdaging die zich richt op miljoenen objecten. Prefabricage en modulariteit zijn een passend antwoord. We bekijken prefab bij renovatie en transformatie vanuit corporatieperspectief.