Unrecognizable man engineer standing on construction site, holding tablet with blueprints.

De Wet kwaliteitsborging treedt op 1 januari 2024 dan echt in werking. Een ingrijpende verandering voor de bouwsector. Kort samengevat: het doel van de WKB is om de bouwkwaliteit te verbeteren en het vertrouwen van de consument in de bouwsector te vergroten.

Een onderdeel van de wet is de omgekeerde bewijslast: bouwers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het aantonen van de kwaliteit van hun werk. Dit vraagt veelal om een andere manier van werken en het is daarom belangrijk om je hier als bouwer op voor te bereiden.

Om als bouwer te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteitsborging moet je jouw werk dus (hoogstwaarschijnlijk) anders gaan organiseren. Zo moet je als bouwer onder andere een dossier bijhouden waarin je aantoont hoe je aan de eisen van de wet voldoet. Daarnaast leg je in het dossier de kwaliteit van het door jou geleverde werk vast en moet je daarbij laten zien dat je voldoet aan de gestelde normen en regelgeving.

Om je goed voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging, is het belangrijk dat je op tijd begint met het aanpassen van jouw werkprocessen. Begin met het opdoen van de benodigde kennis en expertise en start met het optimaliseren van jouw interne processen. Op die manier kom je volgend jaar niet voor vervelende verrassingen te staan.

We helpen je graag op weg met een whitepaper over de WKB. Een praktische gids voor bouwers waarin je alles leest over de belangrijkste veranderingen die de WKB met zich meebrengt en hoe je je als bedrijf op de wet kunt voorbereiden.

Download de praktische gids geheel gratis via deze link.