Hoe energie betaalbaar houden?

268

Monitoren van energiestromen: kansen voor woningcorporaties

Het energielandschap wordt steeds complexer, dynamischer en dus lastiger om te beheersen. Zo wordt er steeds meer zonne-energie tijdens de dag geproduceerd terwijl het piekverbruik zich voornamelijk ’s ochtends en ’s avonds bevindt.

Om meer gelijktijdigheid (=productie en verbruik van energie laten samenvallen) te verkrijgen worden door de wetgever mechanismen ingevoerd zoals de afbouw van de salderingsregeling (al dan niet versneld), de komst van energiecontracten met variabele uurtarieven, de invoering (op termijn) van het capaciteitstarief voor consumenten, etc.

Sommige woningcorporaties vragen zich af of het wel loont om energiestromen in kaart te brengen; wegen de baten wel op tegen de kosten? De recente geopolitieke ontwikkelingen tonen wel degelijk aan dat we inspanningen moeten doen en slimmer omgaan met energie indien we energie betaalbaar willen houden en energie armoede willen bestrijden.

Cast4All/Xemex bouwen energiemonitoring en -managementoplossingen die woningcorporaties en installateurs ondersteunen aan de hierboven vermelde uitdagingen. Hierin onderscheiden we drie stappen:

Stap 1: Onafhankelijk monitoren van energieproductie van zonnepanelen (PV)
De eerste stap is om op een éénduidige manier alle PV-omvormers ongeacht merk, type of locatie 24/7 uit te lezen. Een geijkte bruto productiemeter (Kwhiq BPM) verbonden via het landelijke mobiele netwerk zorgt ervoor dat energieopbrengst nauwkeurig, op formele juiste wijze en onafhankelijk van het internet van de bewoner opgevraagd worden. Dit stelt woningcorporaties en installateurs in staat om gemaakte energieprestaties actueel en inzichtelijk op te volgen en bij te sturen waar nodig. 

Zo blijven storingen niet onopgemerkt, worden onnodige servicebezoeken vermeden, is het financieel rendement gewaarborgd, én blijven huurders tevreden.

Stap 2: Monitoren van energieverbruik
Naast het monitoren van de energieopbrengst is de volgende stap weten waar het energieverbruik zit. Dit is belangrijk bij Nul-op-de-Meter (NoM) woningen of voor de energieprestatievergoedingen (EPV). Door de bewoner inzicht te geven waar het verbruik zit, kan nieuw gedrag of gewoonten de energieverbruik verder verlagen. Ook kan het systeem gebruikt worden om gemaakte (energie)prestatieafspraken met leveranciers van warmtepompen, ventilatiesystemen, e.d. te controleren.

Als woningcorporatie of installateur heb je één systeem nodig dat de flexibiliteit biedt om een overzicht te hebben van alle installaties zonder voor ieder apparaat een apart monitoringsysteem op te zetten. Met het SIMPL (Single Independent Monitoring Platform) van Cast4All/Xemex zijn alle energiestromen op één enkel platform beschikbaar.

Stap 3: Managen van energiestromen: nieuwste innovatie van Cast4All/Xemex =  LEWIZ
Laadpalen, ventilatiesystemen, batterijen en warmtepompen vormen steeds meer deel van de installatie van de woning in een streven naar een zo hoog mogelijk zelfverbruik. Het moment waarbij deze installaties het best in- en uitschakelen, is afhankelijk van de op dat moment geldende energieprijzen, capaciteitsbeperkingen, en PV-productie. Om de huurder te ontzorgen, heeft Cast4All/Xemex LEWIZ ontwikkeld. LEWIZ zal op basis van voorkeuren ingesteld door de bewoner het energiegebruik automatisch regelen zodanig dat de energiekost wordt geminimaliseerd.

Reeds meer dan 125.000 woningen in België en Nederland worden dagelijks uitgelezen via de oplossingen van Cast4All/Xemex. Staedion, een woningcorporatie die innovatie hoog in het vaandel heeft staan, heeft inmiddels meer dan 3.000 woningen voorzien van het monitoringsysteem voor de zonnepanelen. 

“Samen met Cast4all en Xemex onderzoeken we momenteel hoe LEWIZ verder kan helpen de energiestromen te beheersen in de woningen.  Door beheersing is een efficiënter gebruik van de opgewekte energie haalbaar wat resulteert in lagere woonlasten voor de huurders. In deze tijd van energie armoede is het belangrijker dan ooit om optimaal om te gaan met energie.” 

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen en wij verwijzen u graag naar een van onze partners. 

Cast4All – België
Wetenschapspark Universiteit Antwerpen
Galileilaan 15, B-2845 Niel
sales @cast4all.com

Xemex – Nederland
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH ’s-Hertogenbosch, NL
sales@xemex.eu