Tuin bloemen pad

VERGROENEN VAN DE BEBOUWDE OMGEVING
Uit veel onderzoek blijkt dat bewoners van steden en buurten meer groen in hun omgeving willen hebben. Dus het is hoognodig om te onttegelen en te gaan vergroenen. Dat kan in het groot, maar misschien is klein beginnen ook een goede start.

VERGROENEN IN HET KLEIN
Er zijn gelukkig steeds meer gemeentes die het initiatief nemen om vergroening te stimuleren. Maar er is ook niets tegen particulier initiatief. Met het lichten van een paar stoeptegels tegen de gevel aan is er al een geveltuintje aan te leggen. En wanneer meerdere buren samen aan de slag gaan krijgt een straat in een oogwenk een groener uiterlijk. Of ga samen met de gemeente aan de slag om een vergeten en versteend pleintje om te toveren tot een buurttuin vol planten. Dat is fijn voor bewoners en de natuur in de stad.

VERGROENEN ALS HET KAN
Bij de aanleg van bedrijventerreinen en open ruimtes kan veel meer dan nu rekening gehouden worden met vergroening. Natuurlijk, soms is een harde bestrating noodzakelijk. Maar dat geeft nog altijd voldoende mogelijkheden om ook te kiezen voor groen. Kies voor een ontwerp met haagplanten die naar verhouding weinig ruimte innemen maar het karakter van het terrein meteen veranderen. Kies voor een groene haag of voor een die in het voorjaar of zomer uitbundig bloeit. Ook is er voldoende keuze in bladhoudende haagplanten, zodat overlast zoveel als mogelijk wordt vermeden.

KLIMOP
De wintervaste klimop of hedera is één van de meest gebruikte haagplanten. Ze groeit langs een schutting of een grasmat en zorgt binnen enkele jaren voor een volledig dichte erfafscheiding die het hele jaar door groen blijft. Ook zijn er kant en klare klimopschermen te koop, die al volledig begroeid zijn. De klimop doet het uitstekend in ons Nederlandse klimaat en vereist geen bijzondere standplaats. Snoeien is eenvoudig, eenmaal per jaar is over het algemeen voldoende. Een haag van klimop biedt beschutting aan vogels, insecten en kleine diertjes en draagt op die manier bij aan de zo door ons gewenste biodiversiteit.

TAXUS
De taxus is verkrijgbaar in verschillende varianten. Alle soorten hebben met elkaar gemeen dat ze een fijn vertakte heester zijn die langzaam groeit en daardoor weinig onderhoud behoeft. Eenmaal uitgegroeid tot een dichte haag zorgt de taxus voor veel privacy en vergroening van een stenige omgeving. Taxushagen zijn wintergroen en met hun fijne structuur zijn ze een mooie achtergrond voor iedere tuin of plantsoen. Een boomkwekerij kan u inlichten over alle varianten en mogelijkheden.

VERGROENING OMDAT HET MOET
Vergroening levert veel op en hoeft niet veel te kosten. Een groenere omgeving is prettig voor bewoners, medewerkers of passanten. Ook wordt wateroverlast beperkt en biedt een groene omgeving meer ruimte aan dieren en insecten. De makkelijkste vergroening is die van het vervangen van nodeloze verharding door perken met bloemen en planten. Ook kunnen hekwerken begroeien of vervangen worden door hagen. En heeft u de beschikking over een vrij geveloppervlak? Denk dan eens aan beplanting van de gevel. De uitstraling van ieder pand zal ingrijpend veranderen.

Ieder steentje dat wij allemaal kunnen bijdragen aan het vergroenen van onze omgeving is er een!