De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden (via de A44). De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland-Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Bijzonder is vooral de circa 2,5 kilometer lange boortunnel. Haitsma Beton is betrokken bij maar liefst zes kunstwerken van het eerste projectdeel van de RijnlandRoute.

Wie ooit de musical Soldaat van Oranje in de Theater Hangaar op voormalig militair vliegveld Valkenburg heeft bezocht weet het: vanaf de A4 moet de drukke N206 door Leiden worden gevolgd om in de regio Katwijk te komen. Vanaf eind 2022 gaat de nieuwe RijnlandRoute de regio Leiden en Katwijk beter bereikbaar maken.
Het eerste projectdeel van de RijnlandRoute bestaat niet alleen uit een nieuwe verbinding tussen de A44 en A4, ten zuidwesten van Leiden. Het betreft onder meer ook de verbreding van de A44 tussen Leiden-West en het nieuwe knooppunt Ommedijk, waar de nieuwe N434 op de A44 aansluit. Ook de A4 wordt verbreed en er komt een knooppunt dat de verbinding maakt met de N434. Onderdeel van de nieuwe verbindingsweg N434 is een geboorde tunnel van circa 2,5 kilometer. Het omvangrijke projectdeel wordt uitgevoerd door de internationale aannemerscombinatie COMOL5. Hierin werken TBI-ondernemingen Mobilis B.V. en Croonwolter&dros B.V. en verder VINCI Construction Grand Projets S.A.S. en DEME Infra Marine Contractors B.V. samen. De andere projectdelen van de RijnlandRoute zijn de N206 Ir. G. Tjalmaweg en de N206 Europaweg.

Kunstwerken
Door de grootschalige aanpassing van de infrastructuur en de aanwezigheid van veel waterwegen en kruisende wegen, zijn circa 20 nieuwe kunstwerken nodig. Deels betreft het aanpassing van bestaande kunstwerken. Haitsma Beton is betrokken bij vier kunstwerken die deel uitmaken van de verbreding van de A44 tussen Leiden-West en knooppunt Ommedijk. Ook worden prefab liggers geleverd voor twee kunstwerken naast de A4.
Een bijzonder kunstwerk is de verbreding van de Brug Oude Rijn bij de A44. Zowel richting Den Haag als richting Amsterdam wordt de A44 verbreed van 2×2 naar 2×4 rijstroken. Als gevolg van de verbreding van de A44 komt er aan de westzijde van de bestaande brug over de Oude Rijn een nieuwe brug. De bestaande en nieuwe brug worden vaste bruggen. De verbreding van de brug is gestart in maart 2018 en loopt door tot voorjaar 2019.

RijnlandRoute

Logistieke uitdaging
“Voor de bouw van de nieuwe brug worden voornamelijk railliggers toegepast; de zogenoemde HRP-liggers”, vertelt Bert van den Berg, coördinator projecten Haitsma Beton. “Er is sprake van tien velden. Boven land staan de schijfvormige kolommen hart op hart circa 22 meter. Boven water is de grootste overspanning 31 meter. Dit is het enige veld waar we HKP-kokerliggers toepassen. In ieder veld liggen negentien elementen naast elkaar, inclusief twee randliggers. Die randliggers zijn bij alle velden eveneens kokerliggers. De randliggers hebben ook al instortvoorzieningen voor de randbeveiliging. Zodra de randliggers op de bouwplaats arriveren, plaatst de aannemer direct de randbeveiliging.”

De grootste uitdaging in dit project is de logistiek: “We moeten tijdens de bouw negentien liggers per dag leveren vanuit Friesland. Dat is een hele uitdaging, omdat er maar één ligger op een vrachtwagen past. We verzorgen daarbij tevens de montage met mobiele kranen (bekijk hier het filmpje van de montage: https://youtu.be/BzmiUlbtFE4). Omdat er aan weerszijden van de brug nauwelijks opstelruimte is voor de vrachtwagens, moeten deze op afroep klaar staan op een locatie in de buurt. We hebben al meegemaakt dat een vrachtwagen door een ernstig ongeval op de A4 vast kwam te staan. Dat hebben we opgelost door een ander transport voor te trekken. Bedenk ook dat we al om 7:00 uur starten met de eerste montage. De eerste vrachtwagens zijn daarom al de dag daarvoor uit Kootstertille vertrokken en staan klaar bij transporteur Van der Meijden in het nabijgelegen Koudekerk aan den Rijn. Kortom; het draait hier allemaal om logistiek, maar dat is Haitsma Beton wel toevertrouwd.”

Kijk voor meer informatie over de RijnlandRoute op: www.rijnlandroute.nl
Voor meer informatie over de werkzaamheden aan het eerste projectdeel, kijk op: www.comol5.nl