Houtbouw: van iconisch naar mainstream

232
Houtbouw stimuleert ook bosbehoud

Houtbouw wordt steeds meer erkend als het bouwmateriaal van de toekomst. Op dit moment zie je vooral toepassingen in iconische projecten of in woningen voor de bemiddelde Nederlander. Om echt een verschil te maken in het verduurzamen van de bouwsector is het tijd voor een volgende stap. Dat beoogt HOME for the future, het nieuwe vijfjarenproject van FSC Nederland. Het project, dat EU LIFE-subsidie ontvangt, heeft de doelstelling om in 2026 15% van de sociale woningbouw in hout uit te voeren. Een van de projectactiviteiten is een cursus houtbouw voor woningcorporaties die dit najaar start.

Ook het bos profiteert
Michelle Stede, projectleider van FSC Nederland, merkt op dat de waarde van houttoepassingen misschien nog wel wordt onderschat: “We kennen hout als circulair, klimaatvriendelijk bouwmateriaal, maar meer hout toepassen kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van bossen. Bossen worden als ‘houtleverancier’ namelijk belangrijker, de behoefte om ze te behouden neemt toe. De keuze voor gecertificeerd hout is daarbij uiteraard het uitgangspunt.”

Meer dan alleen draagconstructie
Houtbouw wordt in de praktijk snel vertaald in een houten draagconstructie. Dit is dan ook een belangrijk thema binnen de cursus voor woningcorporaties, maar Michelle geeft aan dat de definitie van houtbouw wat FSC Nederland betreft breder is: “Onderzoek wijst uit dat met de keuze voor een houten draagconstructie de CO2-uitstoot zomaar een kwart kan verminderen. Maar kies je daarnaast bewust voor houten toepassingen in bijvoorbeeld vloeren of gevelelementen dan loopt de milieuwinst nog veel sneller op.”

HOME for the future
Om meer houtbouw in sociale woningbouw te stimuleren gaat het project HOME for the future de stap naar houtbouw vergemakkelijken voor woningcorporaties. De cursus voor corporaties speelt daarin een centrale rol, maar ook andere activiteiten dragen bij. Zo investeert het project in betere levenscyclusanalyses (LCA’s) voor veelgebruikte houtonderdelen en krijgt houtbouw in bouwkundeopleidingen een sterkere positie.

Praktijkkennis door projectpartners
FSC Nederland is weliswaar initiatiefnemer van HOME for the future, maar heeft als bosbeschermingsorganisatie onvoldoende praktijkkennis in huis over de houtbouwsector. Daarom zocht ze projectpartners die de bouwpraktijk goed kennen zoals Centrum Hout, TU Delft en houtbouwers als Lister Buildings en TBI Woonlab. Dick van Ginkel licht de betrokkenheid van TBI Woonlab toe: “We hebben in 2018 een gedegen marktonderzoek gedaan naar het beste circulaire materiaal om woningen mee te bouwen. Hout kwam als beste uit de bus. Daarom is dit project een uitgelezen kans om de gezamenlijke doelstellingen op te kunnen schalen, namelijk: circulaire woningen die ook nog eens betaalbaar zijn voor het grote publiek. Het hout waarmee we bouwen kent een verantwoorde herkomst uit goed beheerde bossen. Zo helpen we écht met een Home for the Future voor iedereen.”

Houtbouwcursus voor woningcorporaties
Een cursus voor woningcorporaties vormt het hart van het project. Michelle Stede: “Je ziet initiatieven komen, maar het mag sneller gezien de klimaatopgave en de circulaire kansen die houtbouw biedt, met name ook voor woningcorporaties. Belangrijk is om het draagvlak voor en kennis over houtbouw bij deze groep te vergroten. De tweedaagse cursus die we vanaf september gaan geven is dan ook zo laagdrempelig mogelijk: woningcorporaties mogen gratis deelnemen en we komen bovendien naar ze toe. In elke regio worden een of meer cursussen georganiseerd.” 

De eerste belangstellenden voor de cursus hebben zich al gemeld. Dirk Bellens, adviseur Duurzaamheid van Woonpunt uit Maastricht toont interesse: “Duurzaamheid betekent voor mij: nu bouwen met de blik op de toekomst. Daarom ben ik geïnteresseerd in de aangeboden cursus. Naar mijn mening moeten circulariteit en het gebruik van biobased materialen belangrijke uitgangspunten zijn van ons geactualiseerde duurzaamheidsbeleid.”

Corporaties gaven zelf input
De kracht van de cursus is dat deze niet alleen voor woningcorporaties is ontwikkeld, maar ook tot stand komt dankzij input van de doelgroep zelf. Negen corporaties hebben in de ontwikkelfase van de cursus meegedacht over de inhoud. 

Meer informatie over het project HOME for the future en de cursus voor woningcorporaties: www.homeforthefuture.org