Logo, DeMar-conceptueel bouwen-bouwbedrijf

Per 1 januari 2020 is Klaas Droog (o.a. algemeen directeur De Mar) voorzitter geworden van het Netwerk conceptueel Bouwen. Hij heeft het stokje overgenomen van Pieter Huijbrechts. Pieter heeft met veel inzet en visie het netwerk gebracht tot een netwerk waarin Coöperaties, Aannemers en Industrie samen werken aan het standaardiseren van aanbod en vraag.  


Het bestuur bestaande uit Dorien Staal, Menso Oosting, Dasja Wickenhagen, Harry Platte, Johan Dunnewijk en Marja Elsinga is een team dat de intentie heeft om het Netwerk naar een volgende fase te loodsen. Een fase waarin het netwerk vragers en aanbieders samenbrengt, faciliteert, inspireert en verbindt.

“Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van dit gemotiveerde en getalenteerde team”, zegt nieuwe voorzitter Klaas Droog. Hij licht zijn drijfveer en motivatie met veel enthousiasme aan je toe.

DeMar, een leven lang een thuis 
Het deel uitmaken van het netwerk past bij de ambities van De Mar om, als toeleverancier van daken en casco’s voor gestandaardiseerde woningen, marktleider te worden. De Mar werkte ca. 4 jaar aan de ontwikkeling van Slim Maatwerk. Maatwerk gebaseerd op vergaande standaardisatie en dat wij volledig geautomatiseerd vervaardigen.

Als grondlegger van de huidige standaarden in de Houtskeletbouw is het De Mar gelukt om, na jaren van onderzoek, een parametrische code te ontwikkelen die elk HSB element kan beschrijven. Deze kennis gaan wij inzetten binnen het netwerk om te komen tot de HSB standaard 2.0 waarbij De Mar wederom een voortrekkersrol vervuld in de markt.
NCB, het kennisnetwerk voor conceptueel bouwen.

Het NCB is een kennisnetwerk dat partijen werkzaam in de bouwketen bijeenbrengt: vragers, aanbieders en leveranciers.  Wij geloven dat met het gebruik van herhaalbare oplossingen (concepten*) de maximale klantwaarde wordt behaald in tijd en (organisatie)kosten. Om de toepasbaarheid en de effectiviteit te vergroten hebben we elkaar nodig.

*Waarbij wij onderschrijven dat conceptueel bouwen één van de oplossingen is om opgaves binnen de woningbouwmarkt aan te pakken. Wij kiezen binnen dit netwerk enkel voor de opgaves die zich bij uitstek lenen voor de methode van conceptueel bouwen.

Door te werken met concepten kan het hele ontwikkel- en bouwproces efficiënter en effectiever uitgevoerd worden; soms is de kostprijs van concepten hoger, maar zijn de bouw- en ontwikkelprocessen dermate gestroomlijnd dat de totale stichtingskosten lager zijn en de kans op fouten kleiner is.

Conceptueel bouwen biedt de mogelijkheid de productiecapaciteit maximaal te benutten door verbeterde afstemming en voorspelbaarheid van de benodigde productiecapaciteit. Integratie van bouwdelen tot modules draagt bij aan snelheid en het stroomlijnen van processen.

Door betere afstemming zal foutreductie ontstaan en verlaging van de faalkosten optreden. Prestatiegericht uitvragen “dwingt” de vragers vooraf goed na te denken over de gewenste prestaties die de woning moet leveren, en biedt de aanbieders de mogelijkheid de garantie daarop ook af te geven. Prestatiegericht uitvragen vereist professioneel opdrachtgeverschap: hoe minder onzekerheden in de vraag, des te beter en scherper het antwoord van de aanbieder wordt.

NCB, de ambitie 
Het NCB wil de transitie van de ontwikkel- en bouwsector van traditioneel naar conceptueel werken stimuleren, en verbeteren binnen zowel het transactieproces als het aanbod van concepten. Dit doen wij vanuit een faciliterende en verbindende rol richting haar leden. Het NCB wil een inspirator zijn voor haar leden ten aanzien van innovatie. En middels kennisdelen het ‘van elkaar leren’ bevorderen.