Fijnstof, het zijn kleine deeltjes in de lucht die een negatief effect op de gezondheid kunnen hebben. Fijnstof komt bij verschillende processen in de industrie en bouw vrij. Gelukkig kan je jezelf goed beschermen tegen fijnstof. Hoe en welke stofmaskers je het beste kan gebruiken tegen fijnstof lees je in dit artikel.

Wat is fijnstof?
Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes in de lucht. Deze deeltjes fijnstof zijn zelfs zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn.

Fijnstof wordt gezien als een vorm van luchtvervuiling en is niet goed voor de gezondheid.

Hoe ontstaat fijnstof?
Fijnstof ontstaat op verschillende natuurlijke en onnatuurlijke wijze. Een deel van de fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Maar het meeste fijnstof komt in de lucht door menselijk handelen.

Zo ontstaat fijnstof, zoals roet, onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie, de open haard en het verkeer en bij het overslaan van bulkgoederen. Het komt ook vrij bij veehouderij en landbouw, door houtverbranding, het roken van tabak en het bereiden van eten.

Het ontstaan van fijnstof kan nauwelijks voorkomen worden, maar gelukkig kunnen we er ons wel tegen beschermen met stofmaskers.

Wat zijn de gevaren van fijnstof?
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan fijnstof astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. Ook is fijnstof slecht voor het hart en bloedvaten. Naarmate de concentratie fijnstof in de lucht hoger is, wordt de gezondheidsschade groter. Fijnstof is slecht voor ieder persoon maar heeft een extra negatief effect op mensen met astma en andere longziekten, net als mensen met hart- en vaatziekten.

Het RIVM schat dat ongeveer 7000 tot 12000 mensen per jaar doodgaan aan de gevolgen van fijnstof, en volgens longartsen verkort fijnstof het leven van Nederlands met dertien maanden. Reden genoeg om de juiste bescherming te dragen dus!

Hoe kan ik mij beschermen tegen fijnstof?
Gelukkig is het vrij gemakkelijk om jezelf goed te beschermen tegen fijnstof met een stofmasker. Er zijn verschillende type stofmaskers op de markt die niet allemaal even geschikt zijn voor dezelfde soort fijnstof.

Om erachter te komen welk type stofmasker je nodig hebt is het belangrijk naar de bron van de fijnstof te kijken.

  • FFP2 stofmaskers
    FFP2 stofmaskers zijn geschikt om te dragen bij situaties waar schadelijke fijnstof vrijkomt van materialen zoals zacht hout, lichte metalen en plastic. FFP2 stofmaskers filteren 94% van de lucht.
  • FFP3 stofmaskers
    FFP3 stofmaskers zijn geschikt om te dragen bij situaties waar schadelijke en kankerverwekkende fijnstof vrijkomt van materialen zoals hardhout, kwartsstof en bij het lassen van RVS. De filtercapaciteit van FFP3 stofmaskers is 99,5% procent.

Wil je 100% zeker zijn dat je goed beschermd bent tegen fijnstof op de bouw of in de industrie, draag dan een FFP3 stofmasker. En heb je toch nog extra advies nodig over wat voor stofmaskers je tegen fijnstof op de bouw en in de industrie nodig hebt, neem dan contact met ons op!