Op de foto: Een trotse Rudmer Sijens (QHSE assistant) met het certificaat, met naast hem Rutger Werkhoven (QHSE Manager) en Ebru Yöndem (TÜV).

Met het behalen van de CO2-prestatieladder maakt Kooi Camerabewaking werk van haar duurzaamheidsambities. Het bedrijf ontving onlangs het certificaat waarmee het flink wil gaan besparen op emissies en kosten. “De CO2-prestatieladder past perfect in onze organisatiebrede focus op duurzaamheid,” aldus QSHE-manager Rutger Werkhoven. 

De CO2-prestatieladder is een meetinstrument voor reductie van emissies en kosten in bedrijven en organisaties. Kooi heeft nu concrete doelstellingen opgesteld hoe die reductie bereikt kan gaan worden. “Dan gaat het vooral om zaken waar we invloed op hebben zoals ons wagenpark en de dienstreizen, het gebruik van gas en elektra, onze aggregaten, noem maar op. Daarnaast wordt van ons gevraagd om duurzaamheid ook onder de aandacht te brengen in de keten. Denk hierbij aan leveranciers, partners en onderaannemers. Tenslotte vragen ook onze opdrachtgevers ons vaak hoe wij denken over duurzaamheid. Dan kunnen we nu mooi het certificaat overhandigen en ons verhaal hierover doen.”

Duurzaamheid
De CO2-prestatieladder past dus in het nieuwe duurzaamheidsbeleid van Kooi. Werkhoven: “Naast CO2-reductie behoren ook duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en internationale groei door duurzame innovatie hiertoe.” Een team van Kooi-medewerkers gaat met het motto ‘We secure a sustainable future’ als duurzame ambassadeur de komende tijd aan de slag om allerlei initiatieven te ontwikkelen om het gebruik van CO2 terug te dringen. “Maar… ze gaan het niet alleen doen,” benadrukt Werkhoven. “CO2-reductie moeten we met elkaar realiseren.”