KWS bouwt emissieloos; van uitdagingen naar kansen

85

Emissieloos bouwen, oftewel het maken van werk zonder uitstoot van schadelijke stoffen, gaat niet vanzelf. Op de weg naar emissievrij bouwen zitten diverse kuilen en hobbels, maar bij KWS zien zij graag kansen en gaan zij aan de slag. Dit heeft in 2022 geleid tot de aanschaf en ontwikkeling van een elektrische asfaltspreidmachine. Door de ontwikkeling van deze machine kan in de toekomst een nieuwe machine in vier weken tijd worden omgebouwd naar een elektrisch fabrieksmodel.

De emissieloze asfaltspreidmachine is een mooie aanvulling op het elektrische materieelpark van KWS en sluit goed aan bij haar ambitie om in 2030 alle projecten volledig emissieloos uit te voeren. De vervolgstappen die zij zetten om dit doel te bereiken zijn onder andere het uitfaseren van alle dieselmachines. Dit betekent concreet dat zij vanaf 2024 alleen nog maar elektrische machines aanschaffen. Daarnaast beschikken zij over mobiele batterijboxen om het materieel op locatie op te laden en is het vanaf half april mogelijk om het elektrisch materieel ook elektrisch te vervoeren.

Samen emissie wegwerken
Het overige elektrische materieel huurt KWS in bij partners en onderaannemers. Hierover maken zij afspraken, zodat zij in hetzelfde tempo hun dieselmaterieel vervangen voor elektrisch materieel. De emissie-uitstoot terugdringen kunnen ze namelijk niet alleen.

Op dit moment laat KWS een elektrische tandemtrilwals ontwikkelen en kijken ze naar mogelijkheden om asfaltvrachtwagens te elektrificeren. Manager Duurzaamheid en Innovatie Joost Bos: ‘Inmiddels hebben we geleerd dat dit soort projecten een lange adem vergen, omdat je echt aan het pionieren bent. Dat zorgt ervoor dat het heel lastig is om een reëel tijdspad in te schatten maar weerhoud ons er niet van om de koe bij de horens te vatten en deze ontwikkelingen te initiëren en uit te werken.’

Voorloper binnen Europa
Nederland is binnen Europa voorloper wat betreft aanschaf van elektrisch materieel. Aangezien fabrikanten vaak op Europees niveau opereren zijn er nog geen kant en klare fabrieksmodellen beschikbaar. Elektrisch materieel wordt op aanvraag gemaakt. Hierdoor is het materieel nog relatief duur, omdat het voor fabrikanten nog niet kosteneffectief is om op grote schaal te produceren.

Uitdagingen
Naast de beschikbaarheid en kosten van elektrisch materieel zijn ook de kosten van duurzaam aanbesteden één van de uitdagingen waar KWS tegen aan loopt. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo zetten we samen kleine en grote stappen op weg naar ons doel; Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040!