Kiwa Nederland B.V.

  291
  Kiwa-veilig werken-safety ladder

  Postadres: Sir Winston Churchill-laan 273
  Postcode: 2288 EA
  Plaats: Rijswijk
  Provincie: Zuid-Holland
  Telefoon: +31 (0)88 998 46 76

  E-mail: NL.Salesbouw@kiwa.com
  Website: www.kiwa.com

  Veilig werken met de Safety Culture Ladder
  Met de Safety Culture Ladder (ook bekend als Veiligheidsladder) kunnen organisaties meten hoe hun medewerkers omgaan met veiligheid en gezondheid. Door dit in kaart te brengen, kunnen maatregelen worden getroffen om de organisatie te stimuleren om veiligheidsbewuster te handelen en zo het aantal onveilige situaties terug te dringen. Uitgangspunt daarbij is intrinsieke motivatie: door hun veiligheidsbewustzijn te vergroten, vinden medewerkers veiligheid zélf belangrijk en passen ze hun houding en gedrag hierop aan.

  De Safety Culture Ladder werd oorspronkelijk ontwikkeld bij ProRail en is intussen uitgegroeid tot een breed inzetbaar instrument waarmee ook organisaties buiten het spoordomein veiligheid en veiligheidsbewustzijn verankeren in hun manier van werken. De Safety Culture ladder wordt binnenkort ook als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

  Kiwa is – als lid van het College van Deskundigen van schemabeheerder NEN – al jaren betrokken bij het auditeren, opzetten en verbeteren van de Safety Culture Ladder. Kiwa heeft dus veel ervaring met de invoering en toetsing van de Safety Culture Ladder. Tot onze SCL-klanten behoren kleine en grote organisaties in binnen en buitenland. Kiwa is door NEN bevoegd verklaard om (internationaal) volgens de Safety Culture Ladder te certificeren.