MiniContainment Nederland BV

  517

  Postadres: John F. Kennedylaan 256
  Postcode: 5981 WX
  Plaats: Panningen

  Bezoekadres: John F. Kennedylaan 256
  Postcode: 5981 WX
  Plaats: Panningen
  Provincie: Limburg

  Telefoon: 0850 – 200 520
  E-mail: info@minicontainment.nl
  Website: www.minicontainment.nl

  Veilig asbest saneren zonder veel overlast? Goedkoper? Het kan met MiniContainment!
  Vooral in renovatieprojecten van woningen betekent de aanwezigheid van asbest vaak een behoorlijk issue, zeker wanneer er in bewoonde toestand gesaneerd moet worden. Wanneer het gaat om kleinschalige asbesthoudende toepassingen, dan is MiniContainment van al snel van toegevoegde waarde. Plaatmateriaal (zeker ideaal bij zolders), bovenlichten, AC-buismateriaal, gevelkachels, vensterbanken (“zeker die niet terug geschaald kunnen worden omdat ze veelvuldig breken tijdens demontage”), wonderpluggen zijn toepassingen waar dit equipment veelvuldig wordt toegepast.

  De overlast is substantieel minder. Bewoners zien geen mannen in witte pakken met maskers meer. Recent gaven bewoners een rapportcijfer 8,7, uitzonderlijk hoog voor een asbestsanering!

  En de kosten zijn al snel lager, tot wel 40-50%, zeker bij risicoklasse 2A saneringen die altijd in 1 normale werkdag afgerond kunnen worden, omdat MiniContainment gebruik kan maken van een uitzondering in de wet, waardoor sprake is van een ‘normale, veel goedkopere eindcontrole’.

  https://www.minicontainment.nl/bewonerstevredenheid