Teunesen Zand en Grint B.V.

  835
  Teunesen zand en grind

  Postadres: Postbus 90
  Postcode: 6590 AB
  Plaats: Gennep

  Bezoekadres: Hoogveld 16
  Postcode: 6598 BL
  Plaats: Heijen
  Provincie: Limburg

  Telefoon: 0485 512500
  Fax: 0485 514147
  E-mail: 
  info@teunesen.nl
  Website: www.teunesen.nl

  Meer dan een halve eeuw ervaring in zand- en grindwinning
  Teunesen levert al meer dan 70 jaar zand en grind voor de woning-, utiliteits- en wegenbouw en betonindustrie. De winningslocaties liggen verspreid over Zuid-Nederland en Duitsland en waarborgen constante aanvoer en korte logistieke lijnen. Geavanceerde installaties kunnen tientallen zand- en grindmengsels produceren, samengesteld volgens de wensen van afnemers. De mengsels worden dagelijks in eigen laboratoria gecontroleerd op samenstelling en kwaliteit.

  Winning van zand en grind als basis van duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  Ons hoogontwikkelde en dichtbevolkte land vraagt integrale oplossingen voor het winnen van grondstoffen. Voor de producent van zand en grind brengt dat geweldige uitdagingen met zich mee. Hij staat aan de basis van projecten die een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.

  Met zand en grind bouwen we huizen en kantoren en leggen we wegen, bruggen en viaducten aan. Op de plaatsen waar het zand en grind gewonnen wordt ontstaan gebieden met een nieuwe functionaliteit. Denk aan waterrijke natuur- en recreatiegebieden, aantrekkelijke locaties voor woningbouw en veilige bufferzones voor waterberging.

  Teunesen onderkende de vraag naar integrale duurzame oplossingen al vele jaren geleden en stemde de organisatie van de onderneming daarop af. Onze brede kennis van zaken op het terrein van gebiedsontwikkeling is een belangrijke waarde bij overlegrondes met burgers, maatschappelijke organisaties en overheden.

  Omdat de inrichting van ons land een continu proces is, dient hinder en overlast van zand- en grindwinning zoveel mogelijk te worden beperkt. Onze onderneming is zich daarvan bewust en voert technische innovatie als speerpunt van beleid. Dat betreft niet alleen de techniek van het winningsproces maar ook de logistiek van het transport.

  Duurzaam beleid vraagt betrokkenheid en visie. De talloze projecten in het land waarin wij hebben geparticipeerd vormen de traceerbare sporen van ruim een halve eeuw verantwoord ondernemen. We plaatsen er graag onze handtekening onder.

  Geavanceerde installaties waarborgen een duurzaam proces voor het winnen van zand en grind.

  Duurzame zand- en grindwinning levert een win-win-situatie op. Met de grondstoffen wordt duurzaam gebouwd en op de plaats van winning ontstaan waardevolle nieuwe landschaps- vormen met specifieke functionaliteiten. Winningsgebieden van zand en grind worden vaak omgetoverd tot prachtige natuur- en recreatiegebieden.