Mastermate wil in 2030 duurzaam zijn

122

Technische groothandel Mastermate wil in 2030 een duurzame organisatie zijn. Mastermate is in 2030 volledig CO-neutraal en staat bekend als één van de beste, meest betrokken werkgevers. Ook gaat Mastermate zich in de bouwketen opstellen als een aanjager van circulair bouwen. 

Het verduurzamen van de bedrijfsvoering, het werkgeverschap en de dienstverlening zijn de pijlers van de aanpak van Mastermate. Directeur Richard Brinkman: “Onze vestigingen en onze logistiek is in 2030 volledig CO2-neutraal. Ook gaan we voor Zero Waste. Samen met onze ketenpartners en bouwbedrijven werken we toe naar een afvalvrije bouwplaats. Het is de ambitie van Mastermate dat we in 2030 bekend staan als één van de beste, meest betrokken werkgevers in Nederland. Werknemers krijgen nog meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen en als vrijwilliger actief te zijn. In de bouwketen willen we een aanjager zijn van circulair bouwen, door het adviseren over circulaire bouwmethodes en het leveren van duurzame producten.”

Over de doelen en de aanpak van het duurzaamheidsbeleid van Mastermate vertellen we in een animatie. Bekijk deze animatie op YouTube via de QR-code.

Integraal duurzaamheidsbeleid met SDG’s als raamwerk
Mastermate meet al langer de eigen CO2-uitstoot. Ook bouwt Mastermate circulair assortiment op. Nu zet Mastermate de volgende stap met een integraal duurzaamheidsbeleid. Richard Brinkman: “Voor het stellen van onze doelen hebben we de SDG’s (Sustainable Development Goals) van de VN als raamwerk gebruikt. We kijken naar de invloed van Mastermate op duurzaamheid in brede zin. Het gaat niet alleen om milieu. Ook een gezonde werkplek, gelijke kansen, mensenrechten en een rechtvaardige economie. Met de gekozen doelen willen we de negatieve impact op het milieu, de mens en de maatschappij verminderen en onze positieve impact vergroten.” 

Duurzame producten, duurzame logistiek, gesprekken in de keten.
Wat merken bouwbedrijven en ketenpartners van de stap van Mastermate? Richard Brinkman: “We zijn bezig met het meten van onze negatieve impact en het uitwerken van concrete acties. 

Denk aan het duurzaam inrichten van onze logistiek en dienstverlening. Ook gaan we steeds meer duurzame producten in ons assortiment opnemen. Met leveranciers gaan we gesprekken aan over het ontwikkelen van een duurzame productieketen. Circulariteit en duurzaamheid worden een leidend thema.”

Duurzaamheid past bij het familiebedrijf Mastermate
Mastermate gaat een actieve bijdrage leveren in het creëren van een betere wereld. De technische groothandel wil in de kopgroep plaatsnemen als het gaat om duurzaamheid. Richard Brinkman: “Duurzaamheid past bij Mastermate als familiebedrijf. We zorgen voor elkaar, hebben aandacht voor de mensen om ons heen en we denken aan de lange termijn. We willen ons bedrijf én de wereld goed doorgeven aan de volgende generatie.”