Masterplan Ventilatie Tools helpen professional gebouwventilatie te optimaliseren

63
gebouw-ventilatie-ventilatie bereken tool

Het is de laatste maanden vaak onderwerp van gesprek: goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar wanneer is een gebouw goed geventileerd? Om professionals te helpen de ventilatie in gebouwen te optimaliseren, bundelden ISSO, TVVL, Binnenklimaat Nederland en VCCN – allen expert in gebouwventilatie of contamination control – onlangs de krachten door het Masterplan Ventilatie op te zetten. Doel van het Masterplan Ventilatie is om kennis en tools te ontwikkelen die professionals helpen de juiste keuzes te maken als het gaat om ventilatie. Daarom hebben zij de QuickScan COVID-19 en ventilatie in kantoren opgesteld voor mensen die bekend zijn met ventilatie-installaties en daaraan gerelateerde richtlijnen, zoals installateurs, adviseurs en medewerkers van technische diensten en facilitaire organisaties.

Indicatie besmettingskansen
De QuickScan gaat uit van de bestaande richtlijnen, (bouw)regelgeving en vakpublicaties. Het hulpmiddel refereert ook aan door REHVA opgestelde aanbevelingen; de Europese overkoepelende organisatie voor ventilatie en luchtbehandeling. De tool bevat twee onderdelen: onderdeel 1 bestaat uit een stappenplan inspectie kantoren om gegevens te verzamelen waarmee de kwaliteit van luchtverversing en ventilatiesystemen vast kan worden gesteld. In onderdeel 2 wordt de ventilatiekwaliteit weergegeven aan de hand van verzamelde gegevens uit een bijbehorend Excel rekenblad.

Airmaster-gebouw-ventilatie

Stappen QuickScan 
De QuickScan herleidt de ventilatiekwaliteit naar de CO2-concentratie per ruimte. Aangezien de CO2-concentratie slechts een van de indicatoren is van de ventilatiekwaliteit, moet in de QuickScan op meer onderdelen moet worden getoetst.

Wie de QuickScan toepast, bepaalt of controleert de volgende stappen:

 1. Het type van het aanwezige ventilatiesysteem per ruimte;
 2. De ventilatiehoeveelheid per ruimte;
 3. Het aantal personen per ruimte;
 4. De ventilatiekwaliteit per ruimte (met het Excel rekenblad);
 5. De mogelijke ruimtebezetting met de ventilatiekwaliteit;
 6. De vraag of richtlijnen en aanbevelingen van overheid en REHVA zijn gevolgd.

Je download de QuickScan en andere tools op: www.masterplanventilatie.nl.

Tools om goede ventilatie te bepalen
Op het platform kun je naast de QuickScan, de volgende tools gratis downloaden:

 • Infographic verpleeghuizen
  Om besmettingsrisico’s in verpleeghuizen te beperken, zijn aanvullende ventilatie-maatregelen belangrijk. Bekijk hier de 10 belangrijke adviezen in één illustratie.
 • Online rekentool indicator besmettingskansen
  Een eenvoudige toepassing voor het maken van een indicatie van de kans op besmetting in binnenruimtes in gebouwen. De rekentool is gebaseerd op het Wells-Riley-model bij gelijktijdig verblijf in een ruimte met één besmettelijk persoon.
 • Advies stemlokalen
  De experts van het Masterplan Ventilatie hebben algemene adviezen ‘vertaald’ specifiek voor stemlokalen.