Riolering is één van de meest cruciale onderdelen van de woning. Huurders kunnen geen dag zonder en bij storingen dient Van der Velden Rioleringsbeheer snel op te treden. Toch behoort het rioolstelsel bij woningcorporaties tot het meest onzichtbare onderdeel van de woning. Men heeft geen idee wat de daadwerkelijke conditie hiervan is. Bij woningcorporaties staan twee zaken bovenaan: één is de huurderstevredenheid en twee de kostenbeheersing van onder andere onderhoud aan woningen. Wat Van der Velden ervaart is dat riolering in 98% van de gevallen niet in de MJOB is opgenomen en dat is een zeer zorgelijke constatering.

Ook het rioolstelsel kent een einde levensduur
De meeste verstoppingen worden veroorzaakt door huurdersgedrag. Door verkeerd gebruik van het rioolstelsel ontstaan er verstoppingen die door een storingscontract snel worden opgelost. Veel woningcorporaties beseffen niet dat hun rioolstelsel ook een einde levensduur heeft. Zo bezitten veel woningcorporaties gietijzeren- of asbestleidingen waarvan de levensduur al lang verstreken is. Zonder dat de corporaties het weten, zitten ze op kosten veroorzakende tikkende tijdbommen die op elk moment voor een infarct in hun rioolstelsel kunnen zorgen. Steeds meer woningcorporaties kiezen er daarom voor om hun rioolstelsels door middel van een Inventarisatie & Conditiemeting in kaart te brengen om zo huurderstevredenheid en kostenbeheersing voor in de toekomst te waarborgen.

Het is tijd om het onzichtbare, zichtbaar te maken
Om dus het huidige rioolstelsel optimaal te kunnen beheren dient een woningcorporatie precies te weten waaruit het huidige rioolstel bestaat en in welke conditie deze verkeert. Door een Inventarisatie & Conditiemeting op het rioleringsstelsel uit te voeren, kan je de technische en economische levensduur beter in kaart brengen. Van der Velden is de specialist in het uitvoeren van conditiemetingen op rioolstelsels inclusief rapportage en advies (MJOB). 

Conditiemeting volgens de NEN2767
Onze conditiemetingen worden volgens de NEN2767 uitgevoerd en geïnspecteerd. Hierbij gaat Van der Velden zelfs nog een stap verder dan wat de NEN op dit moment voorschrijft (buitenkant riolering). Van der Velden voert vooral aan de binnenkant van de riolering hun inspecties uit op onder andere gebreken, ernst, intensiteit en omvang van de gebreken. Vervolgens worden deze metingen in een uitgebreide MJOB rapportage aangeleverd. 

Van der Velden heeft daarom twee nieuwe diensten ontwikkeld, namelijk:
• Inventarisatie (volgens de NTR3216), uit welke materialen is het rioolstelsel opgebouwd.
• Conditiemeting (volgens de NEN2767), welke gebreken constateert Van der Velden tijdens de uitgevoerde inspecties.

Meer weten? Neem contact op met specialist Paul Stier:
06 – 21 15 09 05 | paul.stier@vandervelden.com.