Wat levert bouwen met hout en andere natuurlijke en hergroeibare materialen daadwerkelijk op voor het klimaat? Een vraag waar ASN Bank en de klimaatondernemers van Climate Cleanup zich al een tijd over buigen. Samen met partners uit de bouwwereld presenteren zij nu een meetmethode waarmee je kunt berekenen in welke mate biobased bouwen bijdraagt aan het opruimen van het te veel aan CO2 in de lucht. Een startpunt voor bouwbedrijven, gemeenten, provincies en financiële instellingen die biobased bouwen verder willen aanjagen. ‘Met de bouw van 1 miljoen houten huizen in Nederland kan naar schatting een kwart van onze jaarlijkse uitstoot worden opgeslagen’, aldus ASN Bank en Climate Cleanup.

Duizend jaar vast
Sven Jense, initiatiefnemer van Climate Cleanup: “Biobased bouwwerken kunnen honderden jaren mee. Als je een huis modulair bouwt en de materialen kunt hergebruiken, dan kan de koolstof in potentie wel duizend jaar vastliggen. Dat maakt het een manier om ons uit de klimaat- en natuurcrises te redden en een mooiere wereld te bouwen. Want, bouwen met natuurlijke materialen leidt daarnaast ook tot meer natuur en biodiversiteit om deze gewassen te laten groeien.”

Impact houtbouw op klimaat
Op dit moment wordt nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt in welke mate biobased bouwen bijdraagt aan klimaatdoelstellingen. Hoewel bouwen met hout een positief effect heeft op de reductie van CO2, wordt deze impact nog niet meegenomen in de wettelijk verplichte milieuprestatieberekening voor gebouwen, de MPG-berekening. Doen we dat wel, dan pakt dat gunstiger uit voor het klimaat.

Maatschappelijk rendement
Jeroen Loots, Senior Adviseur Klimaat bij het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank, licht toe: “Met de methodiek die wij hebben ontwikkeld bereken je hoeveel CO2 een biobased bouwproject af kan vangen en op kan slaan. Zo kunnen bouwbedrijven, architecten of financiële instellingen inzichtelijk maken wat het maatschappelijk rendement is van hun project of financiering. Wij nodigen hen uit om hun projecten door te rekenen en met ons en de rest van de wereld te delen, zodat we onze gezamenlijke positieve impact op het klimaat vast kunnen stellen.”

Samenwerking bouwsector
De meetmethode Construction Stored Carbon kwam tot stand in samenwerking met meerdere bedrijven en organisaties uit de bouwsector, waaronder DGBC, Dura Vermeer, Memo Ontwikkeling, NIBE en TNO, en is opgesteld volgens de Oxford Offsetting Principles. Deze pleiten voor het strikt toepassen van wetenschappelijke richtlijnen voor het meten van ‘carbon removal’ projecten.

CO2 in oceanen, rotsen en bodem
In navolging van deze meetmethode voor CO2-opslag in gebouwen onderzoeken ASN Bank en Climate Cleanup ook manieren om de opslag van CO2 in oceanen (Ocean Stored Carbon), zand (Rock Stored Carbon) en de bodem (Soil Stored Carbon) te berekenen.

ASN Bank: klimaatpositief in 2030
In 2030 wil ASN Bank netto klimaatpositief zijn. Dat betekent dat we met onze investeringen, leningen en beleggingen meer broeikasgassen uit de atmosfeer halen dan uitstoten.

Loots: “Geen enkele oplossing is zo effectief en goedkoop als de natuur zelf. Vanuit die wetenschap stimuleren wij de transitie naar biobased bouwen. We nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden en kijken naar mogelijkheden om duurzame ondernemers of projecten in de biobased bouwketen te financieren. Wat wij voor ogen hebben, is dat er complete biobased woonwijken met betaalbare woningen komen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de productiecapaciteit van hout en materialen zoals hennep, bamboe en stro flink wordt opgeschaald.”

1 miljoen nieuwe woningen
Nederland staat voor een flinke opgave. Binnen 10 jaar willen we er zo’n 1 miljoen betaalbare woningen bij hebben en minimaal 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen. Biobased bouwen en renoveren, waarbij materialen zoals hout of hennep worden gebruikt, spelen een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving. Door te bouwen met bijvoorbeeld kruislaaghout, vermijd je het gebruik van beton of staal die in de productie veel uitstoot veroorzaken, haal je CO2 uit de lucht én leg je het voor jaren veilig vast.

Lees verder over biobased bouwen