Nieuwe mogelijkheden om bouwdata te delen en samenwerking in de bouwketen te verbeteren met Bridge van Autodesk Construction Cloud

59
Met Bridge hebben bouwteams meer controle en flexibiliteit om projectdata met stakeholders te delen

De Nederlandse bouwsector wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Toepassing van data en digitale technologie in bouwprocessen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen hiervan. Want als alle betrokken partijen in een bouwproces inzicht hebben in dezelfde real-time projectgegevens op elk gewenst moment, kan men makkelijker samenwerken, versnelt het bouwproces en worden risico’s op tijd voorspeld en voorkomen.

Met de introductie van Bridge speelt Autodesk Construction Cloud verder in op deze behoefte. Bridge biedt nieuwe mogelijkheden om alleen relevante bouwdata te delen met stakeholders van projecten, ongeacht of deze zich in hetzelfde team of bouwproject binnen Autodesk Construction Cloud bevinden. Bridge geeft teams controle over hun respectievelijke project-datasets door hen in staat te stellen geselecteerde sheets, mappen en bestanden te delen met andere betrokkenen, zonder dat ze alle projectinformatie hoeven te delen. Bridge vermindert de noodzaak van handmatige dataoverdracht en -beheer en biedt het vertrouwen dat iedereen met dezelfde informatie werkt, waardoor werk dat overnieuw moet worden gedaan tot een minimum wordt beperkt en teams tijd en geld besparen, wat direct van invloed is op bedrijfsresultaten.

Bridge biedt veel mogelijkheden, waaronder:

– Aannemers beschikken over een eenvoudige oplossing om het werk tussen hun vakmensen te coördineren en zichtbaarheid te bieden aan opdrachtgevers, terwijl de projectdata wordt gedocumenteerd en op een centrale locatie wordt opgeslagen. Of ze nu aan een groot project werken en elk onderdeel in een eigen subproject willen opsplitsen of projecten voor vakgebieden willen opsplitsen om te voldoen aan privacyrichtlijnen van de opdrachtgever; aannemers kunnen Bridge gebruiken om data met verschillende teams en projecten te delen vanuit één centrale plek die eenvoudig te managen is.

– Opdrachtgevers hebben duidelijk zicht op de prestaties van een project en de bouwdocumentatie door data te koppelen met gebruik van Bridge. Informatie gaat niet verloren in handmatige workflows en de data die nodig zijn om tijdig projectbeslissingen te nemen, zijn eenvoudiger te vinden.

– Architecten kunnen de meest recente documenten gerelateerd aan ontwerpen met eigenaren en aannemers delen en tijdens de bouw in de gaten houden of het ontwerp wordt nageleefd. Met Bridge kunnen architecten hun intellectuele eigendom beschermen en alleen de noodzakelijke sheets en bestanden delen, terwijl ze minder tijd kwijt zijn aan handmatige verzending en handmatige workflows.