Er is nog best wat tijd overheen gegaan maar nu is-ie klaar: de nieuwe NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel. Nog geen twee en een half jaar na de presentatie van de vorige versie. ‘Dat was toch nodig, want op het stuk van de stabiliteitsberekeningen voor de diverse situaties van het werken op het water was de richtlijn van 2016 nog niet volledig’.

Dennis Jonges (Hektec) werd gevraagd om een projectgroep aan te voeren die naar die stabiliteitsberekeningen zou moeten kijken. ‘Het was Willem-Jan Nederlof van DIMCO die de knuppel in het hoenderhok gooide. De richtlijn was nota bene amper een half jaar oud. De versie die in januari 2016 uitkwam was al een enorme vooruitgang ten opzichte van de richtlijn uit 2004. Ook aan die versie heeft een projectgroep gewerkt. Vooral William Verbruggen (indertijd Hakkers) heeft de richtlijn uitgebouwd tot wat hij nu is met uitgebreide behandeling van de wet- en regelgeving, verkeers- en veiligheidsmaatregelen voor de scheepvaart enz.. Ook allerlei relevante bepalingen ten aanzien van veiligheid en milieu voor funderingsmaterieel op het water zijn bij die herziening toen in de richtlijn opgenomen.’

Waarom dan toch deze betrekkelijk snelle vervanging?
Willem-Jan Nederlof wees met behulp van een presentatie tijdens een bijeenkomst van de contactgroep waterbouwkundige funderingstechnieken van de NVAF op een aantal lacunes, waaronder onbevredigende uitkomsten van de berekeningen die vooraf gemaakt moeten worden. Hij gaf daartoe zelf de aanzet en vervolgens werd dit opgepakt door de Technische Commissie Funderingsmachines (TCF) onder leiding van Ruud van ’t Hek. Hij verzocht mij om een paar mensen te verzamelen die op dit gebied de nodige expertise hebben. In het voorwoord van de nieuwe richtlijn is te lezen uit wie de projectgroep uiteindelijk bestond *). De deelnemers droegen hun inzicht aan en de richtlijn die er nu ligt is het resultaat van onze bevindingen. Wij hopen dat alle funderingsbedrijven en andere betrokkenen er hun voordeel mee zullen doen. Zij doen er goed aan zich van deze ontwikkeling op de hoogte te stellen, want de Inspectie SZW heeft deze ontwikkeling op de voet gevolgd. Via een verwijzing wordt deze zelfs opgenomen in de arbocatalogus funderingen.’

*) uiteindelijke samenstelling:
D. Bijleveld (Boskalis)
K. Delhez (VSF)
J. Estié (NVAF)
C. de Graaf (De Graaf Geoconstructies)
N. Goedhart (Ballast Nedam Funderingstechnieken)
A. Haag (Gebr. De Koning)
D. Jonges (Hektec)
P. van Luijtelaar (Hakkers)
V. Weidema (Deme-Group)
H. de Koning (eindredactie)

De richtlijn komt binnenkort in gedrukte vorm beschikbaar en kan dan gratis worden aangevraagd bij het secretariaat van NVAF via secretariaat@nvaf.nl.

In samenwerking met: NVAF