|||||
||||| |||||

Klimaatadaptatie rode draad op Infra Relatiedagen 2023

bouw

‘Klimaatadaptatie’ wordt het grote thema van Infra Relatiedagen 2023. Met de ingebruikname van een groot buitenterrein telt deze editie een record aantal vierkante meters. Aan de beurs nemen ruim 300 exposanten deel. Het event wordt van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 februari 2023 gehouden in Evenementenhal Hardenberg.

Voor accountmanager Lambert van Gameren van Easyfairs, verantwoordelijk voor de invulling van het event, kan het niet snel genoeg februari zijn. “We zijn met heel veel mooie dingen bezig. We hebben lang zitten brainstormen over de juiste invulling. Als je alle events onder elkaar zet, zie je een rode draad: klimaatadaptatie. Dit thema loopt dwars door het expositieprogramma. Van emissieloos materiaal tot dijkverzwaring om het wassende water in letterlijk goede banen te leiden. Van waterberging tot sensoren in gemalen en wegen.”

Eerste de feiten en cijfers. De succesvolle Infra Relatiedagen is nog nooit eerder zo groot geweest. Alle hallen plus een groot buitenterrein geven ruimte aan 300 exposanten. Van Gameren: “Vorig jaar hebben we het Materieelpark van de Toekomst gelanceerd. Succesvol, volgens onze bezoekers. Er werden ook twee kanttekeningen bij gemaakt.”
“Men miste live demonstraties. Binnen kon dat niet, daarom gaan we nu naar buiten. Er kan volop gedraaid worden in de open lucht. Andere kanttekening. Op het Materieelpark van de Toekomst werd alleen emissieloos materieel getoond. We zouden daarmee de innovaties in fossiel aangedreven materieel tekort doen. Daarom de nieuwe naam Materieelpark van het Heden en de Toekomst. Met elektrisch materieel, waterstof toepassingen, maar ook hybride varianten en innovaties op dieselgebied. Centraal staan de innovaties om materieel energiezuinig te maken. Samen met de exposanten Milwaukee, Time Group, De Boer & van der Weijde, Grindkernen, Green Hybrids, AgriPER, OQ Value en Wierda Voertuig Techniek gaan we dit park verder uitwerken. Wat nu al duidelijk is: tussen het Heden en de Toekomst plaatsen we een grote tent. Dit wordt het Machinisten Café.”

Overheidspark Speciale aandacht op de beursvloer voor overheden. Lambert van Gameren: “We zien een interessante kloof die we op Infra Relatiedagen willen dichten. Provincies, waterschappen en overheden gaan graag met aannemers in gesprek, aannemers op hun beurt zien er tegenop om het statige stadhuis te betreden. Beide partijen willen met elkaar het gesprek aangaan, toch is er blijkbaar een barrière. Daarvoor richten we het Overheidspark in.”

“Gemeenten en provincies willen we hiermee een laagdrempelige manier aanbieden om het gesprek aan te gaan. Het Overheidspark heeft een hoog Meet & Match programma. We organiseren op het park ook inloopsessies over onderwerpen als Aansprakelijkheid, Verantwoordelijkheden en uiteraard het toepassen van het SmartCity concept.. Naast prijs zijn dit belangrijke thema’s als het op aanbesteden aankomt”, vertelt Van Gameren. Hij heeft op de beursvloer een beperkt aantal plekken ingetekend. Volgens Van Gameren past dit perfect binnen de essentie van een beurs: mensen met elkaar in contact brengen zodat ze samen kunnen werken aan de grote opgaven van dit moment.”

Openbare Verlichtingstraat Je zou de sector tekort doen als je openbare verlichting verengt tot een lantaarnpaal met led verlichting in de top. Daarom is Van Gameren blij met het nieuwe initiatief dat geboren is op verzoek van een aantal exposanten. Alles over verlichting bij elkaar. Van Gameren ziet de samenwerking met TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities als een extra stimulans de straat te bezoeken. “We streven hetzelfde na: de community informeren over de mogelijkheden op het gebied van openbare verlichting. Je kunt dit niet los zien van duurzame oplossingen en energiebesparing. Wat is er mooier als de verlichting ‘meewandelt’ met de wandelaar. Alleen dat stuk van de openbare ruimte wordt verlicht dat nodig is, de rest van de verlichting is uit. Dit is één van de vele voorbeelden in de Openbare Verlichtingstraat.”

Smart City TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities is ook bij Infra Relatiedagen betrokken met het project Smart Cities. Lambert van Gameren verklaart: “We leggen hier nadrukkelijk de koppeling met klimaatadaptatie. Uiteindelijk gaan we naar een IT-infrastructuur met miljoenen sensoren die de infrasector zicht geeft op de staat van onderhoud van civiele kunstwerken, gemalen en wegen. We krijgen te maken met hitte, een stijgende zeespiegel, met droogte, maar een week later met zoveel regen dat we rekening moeten houden met een herhaling van Valkenburg. Belangrijker dan ooit is kennis over de staat van onderhoud. In het project Smart City is al die informatie á la minute beschikbaar en kan de infrasector daarop handelen. Hoe en wat laten we zien op Infra Relatiedagen.”

Duurzaamheid troef Volgens Lambert Van Gameren staat deze editie in het teken van klimaatverandering. “De opwarming van de aarde, en laten we hopen dat het beperkt blijft tot anderhalve graad, raakt de Infrasector tot in het hart. Het ene moment moeten de bruggen nat worden gehouden om te voorkomen dat de beweegbare delen niet meer open kunnen, het andere moment moeten we zoveel water bergen dat we voorkomen dat wegen onderlopen. Op Infra Relatiedagen laten we zien welke innovatieve oplossingen de sector in petto heeft.

Infra Relatiedagen wordt gehouden van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 februari 2023. Het event staat in het teken van klimaatadaptatie. Bestel je tickets gratis op www.infrarelatiedagen.nl

|||||
|||||
|||||
|||||
|||||