Op naar een beter (dak)milieu

116

Het milieu beschermen is vandaag de dag geen keuze meer, maar een realiteit waarmee iedereen te maken heeft. In een sector die sinds jaar en dag werkt met natuurlijke grondstoffen, die bovendien eindig zijn, is het nog belangrijker om dat te beseffen. De eenvoudigste manier om dit te realiseren is door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit doen wij enerzijds door de levensduur van onze producten te maximaliseren en anderzijds door bitumen te recyclen tot nieuwe grondstof.

Hoe kunt u bijdragen aan een beter milieu?
Door te kiezen voor ons terugnamesysteem! Het No Roof To Waste-programma maakt echt werk van recyclen door snijresten, productieresten en oude dakbanen te verzamelen en te vermalen tot fijnere granules. Deze worden gezuiverd en via een gepatenteerd productieproces verwerkt tot een volledig nieuwe grondstof: Derbitumen.

Derbitumen NT
Derbitumen vormt de basis van de NT-lijn, bestaande uit Derbicoat NT (onderlaag) en Derbigum NT (toplaag). Derbigum NT is KOMO-gecertificeerd, heeft een DUBO-keur en wordt geleverd met een Terugnamecertificaat. Dat betekent dat aan het einde van de levensduur de dakbanen door Derbigum terug worden ingenomen voor recycling. Dat maakt de cirkel rond. Op dit moment is het de meest duurzame keuze in dakbedekking. Ook is de Derbigum NT opgenomen in de Nationale Milieudatabase als categorie 1 product met de laagste MKI-waarde van alle dakbedekkingen. Het product wordt uitsluitend door erkende verwerkers aangebracht. De dakdekkers zijn getraind om Derbigum te verwerken en alle snijresten en eventuele oude dakbanen op een juiste manier in te zamelen.

Daarnaast heeft Derbigum een indrukwekkende levensduur. Derbigum dakbanen hebben een praktische levensduur van 40-50 jaar. Daarna kunnen ze nog makkelijk worden overlaagd met een nieuwe Derbigum toplaag en zo de volgende 40-50 jaar zorgeloos tegemoet zien. 

Resultaten
Vanaf 2010 zijn wij beginnen te meten en de resultaten spreken voor zich:
30 000 ton bitumen gerecycled tot nu
= 15 000 ton CO2 bespaard
= 42 miljoen liter aardolie bespaard

Onze ambitie voor de toekomst is om de productie van Derbitumen op te schroeven naar jaarlijks 5000 ton. Dat vertaalt zich in een reductie van 2.500 ton aan CO2 en 7 miljoen liter aardolie per jaar. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het verbeteren van het milieu.

Wilt u hier ook aan bijdragen? Kijk dan voor meer informatie op www.norooftowaste.nl.