Vanuit de Nederlandse provincies wordt opgeroepen om vaart te zetten achter het beter recyclebaar maken van zonnepanelen en de productie van circulaire zonnepanelen. De infrastructuur moet uiterlijk in 2026 gereed zijn. De 12 provincies hebben een brief geschreven aan de stichting OPEN na het Interprovinciaal Overleg, naar aanleiding van de roadmap ‘circulaire fotovoltaïsche industrie’. Onlangs is de roadmap gepresenteerd door stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN),  PV Cycle en stichting OPEN.

Drie pijlers
De brief benadrukt drie belangrijke onderdelen die centraal staan bij de vorming van een circulaire markt voor zonnepanelen. De eerste pijler is het terugwinnen van hoogwaardige grondstoffen uit gebruikte panelen die aan het eind van hun levensduur zijn. Ook is het belangrijk om oude panelen een zo lang mogelijke levensduur te geven, eventueel door tweedehands panelen in te gaan zetten. Ten slotte moet er een circulair ontwerp komen voor nieuwe panelen. In de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur voor hergebruik zien provincies een functie voor zichzelf weggelegd, net als in de bevordering van circulaire marktontwikkelingen.

Het doel van een gesprek met Stichting OPEN is onder meer inzicht geven in de belemmeringen en hoe de Rijksoverheid deze weg zou kunnen nemen, ter bevordering van de uitrol van een circulaire markt voor zonnepanelen.

Terugwinnen van grondstoffen
Het is belangrijk om zonnepanelen te beoordelen op potentieel hergebruik bij inzameling van gebruikte panelen. Zonnepanelen zijn namelijk geschikt voor een tweede leven. Hierdoor worden de panelen nog een stuk duurzamer. Verbeteringen van de huidige recyclingmethoden zijn hard nodig, zodat de panelen beter te recyclen zijn. Daarnaast moeten alle producenten in de zonne-energiesector een bijdrage leveren in de financiering, om te voorkomen dat sommige aanbieders meeliften op de input van anderen. De provincies geven aan dat er een bedrag nodig is dat hoog genoeg is om de kosten van het circulair inrichten van de complete keten te dekken. Noodzakelijk hierbij is aandacht voor circulaire productie van de panelen, aangezien dit leidt tot lagere kosten op het gebied van recycling en hoogwaardigere terugwinning van de materialen die gebruikt zijn.

Voor 2026 een circulaire markt
De provincies willen vandaag nog starten met het doorvoeren van veranderingen. Zo kan de infrastructuur voor hergebruik uiterlijk in 2026 staan. Door zo circulair mogelijk in te kopen nemen de provincies zelf verantwoordelijkheid. De rijksoverheid kan een bijdrage leveren door belemmeringen inzichtelijk te maken en weg te nemen. Dit doel willen de provincies graag samen bereiken door de dialoog aan te gaan met andere stakeholders en de krachten te bundelen.