“In de verduurzaming van het woningbestand in Nederland gaat veel geld om, maar toch loopt het verdere vertraging op als gevolg van het uitblijven van nieuw kabinetsbeleid gericht op scholing en de arbeidsmarkt.” Dat zegt onze voorzitter Henk den Boer, in reactie op de Miljoenennota.

Het kabinet heeft het oog voor de dagelijkse praktijk van de verduurzaming verloren. Zij weten werkelijk niet wat er momenteel speelt bij de uitvoering van de verduurzaming. Er is een enorm tekort aan handjes. Allerlei stimuleringsregelingen zijn bedacht, maar blijven ongebruikt liggen omdat deze niet passen bij de dagelijkse praktijk.

Den Boer: “Het lijkt wel of men denkt dat iemand in een paar dagen omgeschoold kan worden voor dit technische onderhoudsvak. Het wringt bij ons enorm als het kabinet koste wat het kost wil voldoen aan het vonnis van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Daarvoor wordt € 6,8 miljard extra uitgetrokken in de vorm van subsidies, die duurzame energieproductie voor bedrijven stimuleren om de CO2-uitstoot verlagen. Dit terwijl er slechts een tiende van dat bedrag beschikbaar is voor omscholing in de krapteberoepen. Welgeteld krijg je € 2.000,- tot € 5.000,- om iemand in ons baan-naar-baan-plan met de bonden om te scholen. Maar dat is veel te weinig en volstrekt niet afdoende. We overleggen constructief met onze sociale partners maar nu is een kabinet nodig met middelen! Het kabinet zou aan de vóórkant van de arbeidsmarkt moeten investeren. In de vakscholen die er gelukkig nog zijn. Dankzij de daarin investerende branches.”

Den Boer zegt 3.000 tot 5.000 vakmensen te moeten omscholen om aan de vraag naar verduurzaming van woningen en gebouwen te kunnen gaan voldoen. Een verduurzamingsoplossing is namelijk niet ‘plug-and-play’, die moet nog geïnstalleerd en onderhouden worden en daar heb je mensen voor nodig. Een geïsoleerd dak valt er niet uit zichzelf op, isolatieglas moet je nog wel even plaatsen waarvoor je dus mensen moet scholen. “Dat doen we veel liever via de basis beroepsopleiding, het ‘lerend werken’. Onze branche heeft maar liefst 26 locaties door het land, maar deze moeten elk jaar knokken voor hun bestaan. Als het kabinet ‘bebouwd Nederland’ toekomstbestendig wil maken, moeten we investeren in de mensen die die toekomst voor ons kunnen realiseren!”