Zero emission op de bouwplaats hoe is dat mogelijk?

Zero emission op de bouwplaats
De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en verduurzaming in Nederland. Doel is om conform Europese afspraken de CO2-uitstoot fors te verminderen en in 2030 volledig klimaatneutraal te werken. Dit betekent dat ook op de bouwplaats het nodige moet gebeuren wil er sprake zijn van zero emission. Vooral op het gebied van materiaal is er veel winst te behalen. Dit verduurzamingsproces verloopt via verschillende transitiepaden. Wat is er nodig voor een emissieloze bouwplaats en hoe werkt dit in de praktijk?

De belangrijkste oplossing: de inzet van elektrisch materieel
De belangrijkste oplossing voor een emissieloze bouwplaats is het gebruik van elektrisch materieel. Hier is voor de bouwsector veel winst te behalen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld heeft zich als doel gesteld dat in 2030 mobiele werktuigen en transportmiddelen geen schadelijke stoffen meer mogen uitstoten. De overheid heeft dit zelfs vastgelegd in het Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek. Dat is beslist geen eenvoudige opgave, want op de bouwplaats wordt er vaak zwaar materiaal ingezet. Toch zijn er oplossingen voorhanden en dit wordt gedaan met behulp van van zogenaamde transitiepaden. 

Transitiepaden in de bouwsector
Het belangrijkste doel van transitiepaden is om emissie te reduceren tot nul. Er is bijvoorbeeld een transitiepad voor klein materieel. Bij dit transitiepad is het de bedoeling om compacte machines op de bouwplaats volledig te elektrificeren. Dit betekent dat bijvoorbeeld minigravers met een dieselaandrijving vervangen worden door elektrisch materieel. Duurzame alternatieven voor zware machines zijn helaas schaars. Dit komt omdat de elektrische aandrijving niet altijd het gewenste vermogen levert. Toch duurt het niet lang meer voor er een oplossing is, want de ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. Tot die tijd wordt er bij zwaar materieel gekozen voor het transitiepad low emission in de vorm van bijvoorbeeld een hybride bulldozer. 

Alternatieven voor groot materieel
Zero emission lijkt soms een ‘mission impossible’ omdat veel machines werken via een dieselaandrijving. Toch zijn er allerlei alternatieven om een low of zero emission bouwplaats te realiseren. De CO2-uitstoot kan namelijk ook verminderd worden door gebruik te maken van CO2 Saving Fuel. De uitstoot neemt hierdoor af met maar liefst 89 procent! Een andere optie is het gebruik van waterstof. Verder zijn er binnen de bouwsector allerlei innovatieve ontwikkelingen gaande en dit biedt perspectief voor de toekomst als het aankomt op emissieloze machines en een duurzame bouwplaats. 

Emissieloos werken? Benut alle mogelijkheden die er zijn!
Zero emission op de bouwplaats brengt allerlei uitdagingen met zich mee en vergt veel van de betrokken partijen. Daarom is het belangrijk dat de overheid en bouwsector intensief met elkaar samenwerken en in gesprek blijven om de verduurzaming te continueren. Noodzakelijk zijn passende wet- en regelgeving, het faciliteren van de juiste vergunningen en het in leven roepen van groene subsidies. Op die manier is het ook voor de bouwsector mogelijk om duurzame investeringen te doen om zo de bouwplaats blijvend te vergroenen en de CO2-uitstoot voorgoed een halt toe te roepen.

De belangrijkste oplossing voor een emissieloze bouwplaats is het gebruik van elektrisch materieel. Hier is voor de bouwsector veel winst te behalen.